สพฐ.ประกวดหนังสือดีเด่นปี 57 ชมัยภร แสงกระจ่าง คว้าดับเบิ้ลดีเด่น นวนิยาย-หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 รวม 9 ประเภท สำนักพิมพ์คมบาง รับ 2 รางวัลดีเด่น จากผลงานของ ชมัยภร แสงกระจ่าง คือ ดีเด่นประเภทนวนิยาย จากเรื่อง จบต้นมาชนปลาย และ ดีเด่นประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี) จากเรื่อง อาม่าบนคอนโด ทั้งนี้ยังอาม่าบนคอนโด ยังรวมถึงผู้จัดทำภาพประกอบ คือ อรอนงค์ ทัศนาพิทักษ์ ด้วย
งานเขียนทั้งสองเรื่องนี้ ก่อนรวมเล่ม ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารสกุลไทย รายสัปดาห์ โดยมี นรีภพ สวัสดิรักษ์ เป็นบรรณาธิการ และในการรวมเล่มโดยสำนักพิมพ์คมบาง มีกว่าชื่น บางคมบาง เป็นบรรณาธิการ
สำหรับผลรางวัลมีดังนี้
1.หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น  ได้แก่
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ โดย ระวิวรรณ  โอฬารรัตน์มณี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
1. นกน่ารักน่ารู้  โดย กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์คติ สำนักพิมพ์คติ
2. เมื่อวัยเด็ก When I was young โดย อเนก  นาวิกมูล พิมพ์คำสำนักพิมพ์
3. หน้าหนึ่งในสยาม ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ โดย ไกรฤกษ์  นานา สำนักพิมพ์มติชน
2. หนังสือนวนิยาย
รางวัลดีเด่น  ได้แก่
จับต้นมาชนปลาย โดย ชมัยภร  แสงกระจ่าง, สำนักพิมพ์คมบาง
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
1. ผีเสื้อที่บินข้ามบึง โดย อุรุดา  โควินท์ , ณ ดา สำนักพิมพ์
2. ไม้นอกกอ  โดย ช่อมณี , สำนักพิมพ์อรุณ
3. อันเกิดแต่ดวงจิต…อธิษฐาน โดย อิสรา, สำนักพิมพ์เพื่อนดี
3. หนังสือกวีนิพนธ์
รางวัลดีเด่น  ได้แก่
รวมบทกวี โคลงบ้านโคลงเมือง โดย นายทิวา, บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
1. ผู้กลับใจ โดย เวทิน  ศันสนียเวทย์
2. ฝากหัวใจในแผ่นดิน โดย นภาลัย (ฤกษ์ชนะ)  สุวรรณธาดา 
3. รวมบทกวี ก่อนกาลจักกลายกลืน โดย ชมพร  เพชรอนันต์กุล, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
4. หนังสือรวมเรื่องสั้น
รางวัลดีเด่น  ได้แก่
ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน โดย รัชศักดิ์  จิรวัฒน์ , สำนักพิมพ์มติชน
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
1. ชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง ท่าน้ำ โดย รัตนชัย  มานะบุตร, สำนักพิมพ์ผจญภัย 
2. เสือกินคน โดย สาคร  พูลสุข, สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ 
3. หญิงเสาและเรื่องราวอื่น โดย กล้า  สมุทวณิช, สำนักพิมพ์มติชน
5. หนังสือสำหรับเด็กเล็ก  อายุ  3-5  ปี
รางวัลดีเด่น  ได้แก่
ช้าง ช้าง ช้าง โดย ตุลย์  สุวรรณกิจ, สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
1. ข้าวเม่าเขาแหลม โดย นวพร  แซ่แต้, สำนักพิมพ์ประภาคารพับลิชชิ่ง
2. ไข่ของใคร โดย สองขา , สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น 
3. หัวใจดวงอุ่น โดย เกวลิน  ชุ่มช่างทอง , สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
6. หนังสือสำหรับเด็ก  อายุ  6 – 11  ปี 
แบ่งเป็น
6.1 หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเด่น  ได้แก่ 
ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ โดย ณิชา  พีชวณิชย์ , สำนักพิมพ์ห้องเรียน
รางวัลชมเชย  มี 3 รางวัล ได้แก่
ของขวัญแด่พระราชา  โดย นำบุญ  นามเป็นบุญ,  สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์  
ท้องนา…ฟ้าสีสวย โดย ส. พุ่มสุวรรณ , องค์การค้าของ สกสค. 
พ่อครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี โดย โชติ  ศรีสุวรรณ , สำนักพิมพ์มติชน
 
6.2 หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น  : ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย  มี 3 รางวัล ได้แก่
ขุมทรัพย์บนผนัง โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, คณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน
เต่าต้วมเตี้ยม โดย ภัทรา แสงดานุช , สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
เห็ดฝาง โดย ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ , นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
7. หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ  12 – 18  ปี
แบ่งเป็น 
7.1 หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเด่น  ได้แก่ 
อาม่าบนคอนโด โดย ชมัยภร  แสงกระจ่าง, สำนักพิมพ์คมบาง
รางวัลชมเชย  มี  2  รางวัล ได้แก่
ม้อนน้อยที่รัก โดย โชติ  ศรีสุวรรณ , สำนักพิมพ์มติชน  
เมื่อกางปีกแล้วก็ต้องบิน โดย ปะการัง ,  แพรวสำนักพิมพ์  
7.2 หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น  ได้แก่ 
ราชาสถาน โดย วันฉัตร  ชินสุวาเทย์ , สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์  
รางวัลชมเชย  มี 3 รางวัล ได้แก่ 
รักและรักษ์บางกอกน้อย โดย ประพีร์พรรณ  ภาณวะวัฒน์ , สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช    
เรื่องสะเทือนไต โดย  ปิยา  วัชระสวัสดิ์ , บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
เลห์ ลาดักห์ Little Tibet โดย เส้นนำสายตา, สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์  
7.3 หนังสือบทร้อยกรอง
รางวัลดีเด่น  : ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย  มี 1 รางวัล ได้แก่
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แผ่นดินหนองจอก โดย สิทธิเดช  กนกแก้ว , สำนักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรม
                        
8. หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ 
แบ่งเป็น
8.1 หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป
รางวัลดีเด่น  : ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย  มี 3 รางวัล ได้แก่
รามเกียรติ์ ปฐมบท โดย รัตนา  คชนาท, สำนักพิมพ์ห้องเรียน  
อินดง อินเดีย INDIA DIARY โดย สเลดทอย , สำนักพิมพ์แซลมอน
YELLOW SUN BEGINS โดย ชัยพร  พานิชรุทติวงศ์ , สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป
8.2 หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น  ได้แก่
เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน ตำนานไซอิ๋ว โดย สวนโมกข์กรุงเทพ, นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์   
รางวัลชมเชย  มี 3 รางวัล ได้แก่
เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน อสูรโลกล้านปี   โดย สวนโมกข์กรุงเทพ, นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  
ไทย THAILAND โดย วิรัตน์  ยืนยงพัฒนากิจ, บันลือพับลิเคชั่นส์
พระราหุล โดย โอม  รัชเวทย์ , สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
9. หนังสือสวยงาม 
แบ่งเป็น
9.1 หนังสือสวยงามทั่วไป
รางวัลดีเด่น  ได้แก่ พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดย เบญจมาส  แพทอง , คณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
รางวัลชมเชย  มี  3 รางวัล ได้แก่  
แกงไทย โดย ญดา  ศรีเงินยวง และชนิรัตน์  สำเร็จ, สำนักพิมพ์แสงแดด       
เทวสถานมรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย โดย กุลวดี  สถิติรัต และคณะ , สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ประยุรวงศานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ “เขามอ” วัดประยุรวงศาวาส โดย กุลวดี  สถิติรัต และคณะ , บริษัท ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
9.2 หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น ได้แก่ รามเกียรติ์ ปฐมบท โดย รัตนา  คชนาท , สำนักพิมพ์ห้องเรียน
รางวัลชมเชย  มี  3 รางวัล ได้แก่
คนต่อเทียน โดย นำบุญ  นามเป็นบุญ, สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ช้าง ช้าง ช้าง โดย ตุลย์  สุวรรณกิจ, สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
เล่นด้วยกันสนุกจัง โดย ทิพย์วรรณ  แสวงศรี, สำนักพิมพ์โลกหนังสือ