ชมัยภร แสงกระจ่าง ได้รับรางวัลประกายเพชร


ขอแสดงความยินดีแด่ ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในโอกาสได้รับ รางวัลประกายเพชร สำหรับสื่อมวลชน ในฐานะนักเขียน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จาก มูลนิธิเพชรภาษา ได้คู่กับ ปัญญา นิรันดร์กุล ในฐานะ ผู้จัดรายการโทรทัศน์ดีเด่น


 


 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *