ดลสิทธิ์ บางคมบาง ได้รับรางวัล นักแปลอาวุโสดีเด่นรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2552

นักแปลอาวุโสดีเด่น รางวัลสุรินทราชา พ.ศ 2552 ของ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มี 10 ท่านดังนี้
ชัยวัฒน์ คุประตกุล,
ดลสิทธิ์ บางคมบาง,
รศ.ดร.เตือนใจ ตันงามตรง,
นพดล เวชสวัสดิ์,
นพพร สุวรรณพานิช,
นพมาส แววหงส์,
พรอนงค์ นิยมค้า,
ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี,
ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
และ อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์

พิธีมอบรางวัลมีขึ้น วันที่ 26 เมษายน ณ ห้องประชุม บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ถ.สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี)เกิด ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ ที่ช่องแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
เรียนหนังสือชั้นประถมและมัธยมต้น ที่ระยอง มัธยมปลาย
ที่เตรียมอุดมศึกษา พญาไท มหาวิทยาลัยที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เลิกทำงานแปลไปนานในนามเดิม สิทธิชัย แสงกระจ่าง และกลับมาทำใหม่ในงานของนักเขียน เช่น นิโคไล โกโกล,
ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้, ลีโอ ตอลสตอย, บรูโน ชูลซ์, ฟรันซ์ คาฟคา, วีโทลด์ กอมโบรวีช และยังจะมีนักเขียนชื่ออื่นๆ ตามมาอีกในระยะต่อไป ด้วยนามใหม่ ดลสิทธิ์ บางคมบาง


ผลงานของดลสิทธิ์ บางคมบาง ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์คมบาง

คนกับนาย /ลีโอ ตอลสตอย
120

ความตายของอีวาน อีลิช/ ลีโอ ตอลสตอย
95

คืนสีขาว /ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้
80

คุณนายดัลโลเวย์/ เวอร์จิเนีย วูลฟ์
220

จมูก /นิโคไล โกโกล
50

ใจที่ไร้แรง /ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้
95

ถนนจระเข้ /บรูโน ชูลท์ (นักเขียนโปแลนด์)
105

เนฟกี้พรอสเพกท์ /นิโคไล โกโกล
65

ในความนิ่งนึก /ฟรันซ์ คาฟคา
245

บทหนึ่งของชีวิตสมรส / ลีโอ ตอลสตอย


บันทึกของคนบ้า /นิโคไล โกโกล
50

เพลงสังหาร / ลีโอ ตอลสตอย
90

เฟอร์ดีเดอร์ก / วิโทลด์ กอมโบรวีช นักเขียนโปแลนด์
250

ภาพเหมือน / นิโคไล โกโกล
70

รักของผู้ยากไร้ / ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้
149