สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เรื่อง      ขอแจ้งกิจกรรมสมาคมฯ
เรียน      ท่านสมาชิกที่นับถือ
      การส่งข่าวสารจากสมาคมฯได้ห่างหายจากท่านไปนาน ไม่ใช่เพราะสมาคมฯไม่มีกิจกรรมนะคะแต่เป็นเพราะสมาคมฯมีกิจกรรมมากจนไม่สามารถจัดกิจกรรมเอกเขนกเสวนาได้ กล่าวคือในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการจัดสัมมานักเขียนสี่ภูมิภาค ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงลงไปแล้วทั้ง ๔ ภาคด้วยดี และในเดือนกันยายนก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดรางวัลซีไรต์ และการจัดงานอื่น ๆร่วมกับองค์กรต่าง ๆมากมาย ดังที่ท่านอาจได้ทราบข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้ว ดังนั้น หากสมาคมฯไม่ได้ส่งข่าวสารถึงท่านทุกเดือน ก็ขอความกรุณาให้อภัยด้วย
      สำหรับในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ สมาคมฯ มีกิจกรรมใคร่ขอเชิญท่านร่วมงาน ดังนี้
๑.งานต่อยอด สืบทอดวรรณศิลป์ “ขำ เด็ด เผ็ด มัน ฝันและรัก ในงานเรื่องสั้นไทย”
งานนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ (๑๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ณ ห้องมี้ทติ้งรูม ๓ โดยมีการมอบรางวัลงานสร้างจิตสำนึกทางลิขสิทธิ์ในวันเดียวกันด้วย ดังกำหนดการ ดังนี้
๘.๓๐      ลงทะเบียน
๙.๐๐      ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย-กล่าวเปิดงาน
๙.๑๕      งานมอบรางวัลการประกวดคำขวัญเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องลิขสิทธิ์
๑๐.๓๐      พัก ดื่มน้ำชา กาแฟ
๑๐.๔๕      การอภิปรายวิเคราะห์เรื่องสั้นชั้นครูของ มนัส จรรยงค์ และ “ยาขอบ” ในโอกาสครบรอบ
ชาตกาล ๑๐๐ ปีครูทั้งสอง โดย นักวิชาการทาง      วรรณกรรม พิเชฐ แสงทอง กับจรูญพร ปรปักษ์ประลัย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ญาดา อรุณเวช อารัมภีร
๑๒.๐๐      พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐      การเสวนาศึกษาเรื่องสั้นกับนักเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัย “ขำ เด็ด เผ็ด มัน ฝันและรักในเรื่องสั้นไทย”
ขำ (ชาติ ภิรมย์กุล)
เด็ด (ปราบดา หยุ่น) *
เผ็ด ( “ทัศนาวดี” สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร) *
มัน (เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์)
ฝัน (“เงาจันทร์”)
รัก (อุรุดา โควินทร์)
ดำเนินรายการโดย กนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์
๑๔.๔๕            พัก ดื่มน้ำชา-กาแฟ
๑๕.๐๐            เสวนา“ขำ เด็ด เผ็ด มัน ฝันและรักในเรื่องสั้นไทย”(ต่อ)
๑๖.๐๐            ฝึกปฏิบัติและสุ่มวิจารณ์ โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง
๑๗.๐๐            ปิดรายการ
      จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานได้ โดยแจ้งสำรองที่นั่งภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่สมาคมฯ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕ ที่คุณสราวุธ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ส่วนในเดือนพฤศจิกายน สมาคมฯได้รับความกรุณาจากกรรมการสมาคมฯ ๒ ท่านจัดงาน ๒ รายคือ คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ อุปนายกสมาคมฯ จัดคอนเสิร์ต “คนรวยเพื่อน” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้สมาคมฯในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ศาลาเฉลิมกรุง ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง ๐๒-๒๒๕๘๗๕๗-๘ และคุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ จัดทอล์คโชว์ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ และอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน มอบรายได้ให้สมาคมฯ ดังรายละเอียดที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                              ขอแสดงความนับถือ
                              
                                          (นางชมัยภร แสงกระจ่าง)
                                     นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
      

กิจกรรมน่าสนใจในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2550
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
      – กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญฟังการอภิปรายและสอบถามปัญหาในหัวข้อ นักเขียน-นักแปล-สำนักพิมพ์ ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดย กิ่งฉัตร วรพันธ์ โลกิสถาพร สุชาติ ธรรมาพิทัก์กุล และนักแปลชื่อดัง ดำเนินการอภิปรายโดย นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 12.30 – 17.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 4 แจ้งสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-547-4633-4
      – กองทุนกฤษณา อโศกสิน ร่วมกับสำนักพิมพ์เพื่อนดี ขอเชิญร่วมงาน “ส่องทางวรรณศิลป์ ครั้งที่ 7” ฟังการอภิปรายเรื่อง โลกของเส้นสายลายสีในการเขียนหนังสือ โดยพิษณุ ศุภ. กาลโยค และปารเมศ ญาณารณพ ดำเนินรายการโดย ไพลิน รุ้งรัตน์ วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1