ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้
(นิทรรศการถาวร)
เวลา แสดงถึง 30 พฤศจิกายน 2552 | 10:30-21:00
สถานที่ ห้องนิทรรศการ 1 TCDC

นิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” นำเสนอผลงานออกแบบอมตะของ 10 ประเทศที่มีความชัดเจนและโดดเด่นในด้านงานออกแบบ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ แล้วคุณจะได้รู้ว่า ในทุกประเทศ งานออกแบบล้วนได้รับอิทธิพลจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

เข้าชมฟรี
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)