2008-02-01

ผลงานที่จะนำเสนอในช่วงเดือนพฤศจิกายน
                   1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2551
                   Exhibition            
       Artist       1.จักรกฤษณ์ การะเกต
                                                2.พรพรรณ เกียรติภาคภูมิ
                                                3.ฤทธินันท์ บุญวานิช
                                                4.ถนอมศักดิ์ ไชยคำ
                                                 5.สิทธิพร ทองนพเนื้อ
                                                 6.ดาดลิน นิ่มสมบุญ
                                                 7.กษมา แก้วจำนง
                                                 8.จันจิรา อมรวัฒนกุลชัย
Profile      
นิทรรศการศิลปะ “แล้วสองเราก็รักกัน”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สองสถาบันซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย และมีคณะหนึ่งที่ทำให้กลุ่มคนกลุ่มเล็กในทั้งสองสถาบันนี้ได้รู้จักกัน เป็นทั้งพี่น้อง พ้องเพื่อน คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม รวมตัวกัน พบปะพูดคุย อันนำมาสู่สายใยของความห่วงใย ความยินดี คาวมรักในพี่น้อง ความสัมพันธ์และความรักในการเรียนศิลปะ รักในการทำงานศิลปะเหมือนกัน
เนื่องด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาแห่งความรัก พวกเขาและเธอจึงรวมตัวกันด้วยความรักในพี่น้องและเพื่อนๆ เพื่อแสดงผลงานจากศิษย์เก่า นิสิตที่เรียนอยู่ชั้นปีสุดท้าย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บัณฑิตเพิ่งจากการศึกษาจากศิลปกรรมศาสตร์ เอกศิลปะจินตทัศน์(ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งหมด 9 คน
ผลงานศิลปะที่แสดงมีทั้งงานศิลปะภาพพิมพ์ ภาพจิตรกรรมสีน้ำมัน งานศิลปะสื่อประสม ฯลฯ

-เชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ “แล้วสองเราก็รักกัน”
ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป
ณ ศูนย์ศิลปะ Hof Art ถ.รัชดาภิเษก 19 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก ทางออกที่1
นิทรรศการ จะจัดแสดงตั้งแต่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2551
ศูนย์ศิลปะ Hof Art เปิดทำการทุกวันอังคาร – เสาร์ ตั้งแต่ 10.30 – 18.00 น.