เปิดงานนิทรรศการที่ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ ( PSG art gallery )

นิทรรศการ “THE WAY TO ART” โดย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจิตรกรรม

พิธีเปิดนิทรรศการวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา 18 :00 น.

ระหว่างวันที่ 5 – 20 พฤศจิกายน 2550

ที่หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ (PSG art gallery ) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The Art Exhibition “THE WAY TO ART” by MASTER DEGREE OF FINE ART

On Monday, 5 November 2007, 6.00 p.m.

The exhibition will be on view untill Tuesday, 20 November 2007

at PSG art gallery Silpakorn University, Bangkok