กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เซเว่นอีเลฟเว่น ณ ธาราพาร์ค จัดอมรมครูเครือข่ายการเรียนรู้ภาษาไทย

เราตามคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ไปงานอบรมครูภาษาไทยค่ะ ในฐานะแม่ค้าที่ดี ย่อมต้องขยันทำงานแบกหามหนังสือตามนักเขียนไปค่ะ

แต่เราอาจจะเป็นแม่ค้าที่ดีน้อยหน่อย เพราะตามไปไม่ได้ทุกงานค่ะ (จริงๆ อยากไปทุกงานเลยค่ะ)

สถานที่ธาราพาร์ค ย่านเมืองทองธานี เป็นเป้าหมาย ขอบอกว่า งานนี้เป็นการรวมครูภาษาไทยระดับเจ๋งของกรุงเทพมหานคร โดยมีเซเว่นอีเลเว่นสนับสนุนโครงการและสถานที่สวยๆ นี้ค่ะ

งานอบรมครั้งนี้ นอกจากคุณชมัยภรแล้ว ยังมี
สุริยันต์ สุดศรีวงศ์ หรือ แม้วคนรักแมว นักเขียนมือรางวัลแว่นแก้ว ที่มีผลงานแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว

รศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ อาจาร์ด้านวรรณคดี จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ. ดร. ฐนธัช กองทอง อาจารย์ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานนี้สนุกสนาน ได้ความรู้ค่ะ
ห้องแอร์เย็นมาก แต่แม่ค้าหนังสืออยู่ข้างนอก ร้อนมากค่ะ