รักและเมตตาวรรณกรรม
มีความยินดี ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ

บันทึกความทรงจำบางเรื่อง พ.ศ.2497-2550
ผลงานเขียนโดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์

รายการก่อนลงทะเบียน เวลา 14.30 น. ร่วมย้อนอดีตอีกครั้ง ชมภาพยนตร์จีนกำลังภายใน
ที่เป็นแรงบันดาลใจในวัยเยาว์ เรื่อง HAVE SWORD WILL TRAVEL 1969
ฉายทางโทรทัศน์ 43 นิ้ว ณ ห้องสมุดฯ สถาบันปรีดี พนมยงค์

เวลา 16.00 น. บริเวณลานน้ำพุ

* ร่วมฟังการเสวนา อ่านคำ อ่านคน อ่านบันทึกความทรงจำบางเรื่อง
ผู้ร่วมเสวนา       จักรกฤษณ์ สิริริน (นกป่า อุษาคเนย์) นักคิด นักเขียน คอลัมนิสต์
นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ นักแปล คอลัมน์นิสต์วรรณกรรม
                                    สินีนาฎ เกษประไพ       นักเขียนบท ผู้กำกับการแสดงละครเวที
                                    จารุนันท์ พันธชาติ       นักเขียนบท ผู้กำกับการแสดงละครเวที
                                    ธีระวัฒน์ มุลวิไล             นักแสดง       ผู้กำกับการแสดงละครเวที
ร่วมด้วย             คานธี อนันตกาญจน์ และคนรุ่นใหม่

* เล่าเรื่อง เบื้องหน้า เบื้องหลัง หนังสือบันทึกความทรงจำบางเรื่อง
โดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-3813860-1