งาน 60 ปี ชมัยภร แสงกระจ่าง ที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553


ดูภาพอื่นๆ ได้ในแกลลอรี่นะคะ