บรรดาลูกศิษย์ร่วมแรงร่วมใจจัดงาน มุทิตาจิต “คุณปู่แว่นตาโต” ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนวรรณกรรมเยาวชนที่อ่านสนุกๆ เล่มนี้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน

ภาคเช้าเริ่มด้วยการ เสวนาเรื่อง “จากวิกเมรุปูนถึงโรงละครเบรคชท์” โดย อาจารย์เจตนา นาควัชระ
ต่อด้วย “หาแผ่นดินแม่ให้พบและจะจบที่ไหนก็ได้” โดย ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช, รศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนง, อ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล และ บวรพงศ์ ศุภโสภณ มี อุษณีย์ เอกอุษณีย์ ดำเนินรายการ

ส่วนภาคบ่าย ชมรมศิษย์เก่าอักษรฯ ศิลปากร ชวนฟัง “กลิ่นแก้ว…ใช่แล้วทับแก้วเตือน” จากวงสุนทราภรณ์ หลากหลายรุ่น ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ รวงทอง ทองลั่นทม และศิลปินรับเชิญอีกหลายคน
…………………………………..


แจกันดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คณะลูกศิษย์


อาจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะสิริ กับ นัฐฐา ลอยด์ (ศิษย์เก่ารุ่น 15)


รวงทอง ทองลั่นทม ศิลปินแห่งชาติ


ชมัยภร แสงกระจ่าง กับ ป๋อง ใบไม้ป่า


ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์


ครูแอ๋ว-อรชุมา ยุทธวงศ์


อาจารย์สกุล บุณยฑัต


วาสนากับอาจารย์สกุล


หนังสือลบเส้นพรมแดนแห่งศิลปะ ที่จัดพิมพ์ในวาระนี้


จากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินอื่น หนังสือที่ถูกพูดถึงในงาน


คุณปู่แว่นตาโต ที่ ชมัยภร แสงกระจ่าง ได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์