รำลึก ๓ ปี “คดีสังหารพระสุพจน์” ในวันที่ดีเอสไอไร้น้ำยา

      ใกล้ครบ ๓ ปี “คดีสังหารพระสุพจน์” ส่อเค้ากลายเป็นคลื่นกระทบฝั่ง ญาติและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมจัดงานรำลึกและสดุดีวีรกรรม “พระนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม” โดยเห็นพ้องกันระดมทุนก่อตั้ง “มูลนิธิพระสุพจน์ สุวโจ” ดำเนินงานต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมต่อไปให้ถึงที่สุด
      พระกิตติศักดิ์ กิตติโสภโณ ประธานมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายกัลยาณมิตรพระสุพจน์ สุวโจ เปิดเผยว่า แม้เวลาจะล่วงเลยมาเนิ่นนาน จนจะครบรอบ ๓ ปี ที่พระสุพจน์ถูกสังหาร ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่จะถึงนี้อยู่แล้ว แต่คดีฆาตกรรมซึ่งเคยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติคดีนี้ก็ยังไม่ปรากฏความคืบหน้าใดๆ อย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าคดีจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผ่านการดูแลมาแล้วถึง ๓ รัฐบาลแล้วก็ตาม กล่าวคือ คณะทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังไม่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัย และไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอต่อการระบุบุคคลผู้กระทำผิด หรือระบุสาเหตุการสังหารได้แน่ชัด เพื่อขอหมายจับ หรือดำเนินคดีต่อผู้ใดได้เลย
      นอกจากนั้น ประะานมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ยังกล่าวด้วยว่า ในระยะที่ผ่านมา เป็นเวลากว่า ๘ เดือนแล้ว คือนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน แม้แต่การจัดกำลังเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองพยาน ที่ประกอบด้วยตนเอง และพระมหาเชิดชัย กฺวิวํโส พระร่วมสถานปฏิบัติธรรมกับพระสุพจน์ สุวโจ ก็ถูกยกเลิกไป เมื่อสอบถามไปยังสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิ์ กระทรวงยุติธรรม ก็ได้รับแจ้งว่า เมื่อคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคุ้มครองพยานก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ ต้องปล่อยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการไปตามที่เห็นสมควร “อาตมาสอบถามไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้กระทั่งร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี แต่คำตอบที่ได้รับ ก็มีเพียงแจ้งว่าได้ส่งเรื่องกลับไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว ให้รอฟังผลการดำเนินการ” พระกิตติศักดิ์กล่าว และเพิ่มเติมด้วยว่า “ในระยะที่ผ่านมาอาตมาถูกปองร้ายหลายต่อหลายครั้ง ทั้งการใช้รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ขับติดตามรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์อย่างกระชั้นชิด แสดงเจตนาจะขับชนบนเส้นทางระหว่างอำเภอเชียงดาวมายังอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หรือการลอบเข้ามายิงปืนในบริเวณสถานปฏิบัติธรรม “สวนเมตตาธรรม” และการที่มีรถยนต์ซึ่งขับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบชนรถจักรยานยนต์ของคนงานของสถานปฏิบัติธรรม หลังจากคนงานรายนั้นให้ปากคำต่อคณะทำงานของสภาทนายความเป็นต้น แต่นั่นก็ไม่ได้รับการใส่ใจจากผู้รับผิดชอบในกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใด”
      จากเหตุความไม่คืบหน้าของคดีดังกล่าว และการดำเนินการที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เครือข่ายกลัยณมิตรของพระสุพจน์ สุวโจ จึงร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรชาวบ้าน เช่น กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก ตลอดจนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน เช่น คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.) และคณะทำงานปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงเครือข่ายพระนักพัฒนาภาคเหนือ เป็นต้น ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระสุพจน์ สุวโจ และร่วมกันเรียกร้องความเป็นธรรม ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่กำลังจะถึงนี้ ณ สถานปฏิบัติธรรม “สวนเมตตาธรรม” หมู่ ๕ บ้านห้วยงูใน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม อาทิ การสรุปสถานการณ์ด้านการใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การสรุปความไม่คืบหน้าของคดีพระสุพจน์ และการเสวนาในรูปแบบเวทีชาวบ้าน หัวข้อ “สิทธิชาวบ้านกับการเข้าถึงความยุติธรรม” โดยนักเคลื่อนไหวทางสังคมชั้นนำ เช่น น.ส.รสนา โตสิตะกูล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพฯ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์ นายไพโรจน์ พลเพชร จากสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน(สสส.) นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตสว.อุบลราชธานี และนางกรณ์อุมา พงษ์น้อย ภรรยานายเจริญ วัดอักษร ตลอดจน นางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาทนายสมชาย นีละไพจิตร เป็นต้น
      “กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการสรุปบทเรียนครั้งสำคัญ ของการปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ว่าความเสียหาย และการบาดเจ็บล้มตายที่เกิดขึ้น ภาคประชาชน ตลอดจนเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องจะกำหนดท่าทีและแนวทางการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมอย่างไรต่อไป ในขณะที่ภาครัฐ หรือกระบวนการยุติธรรม ไม่สามารถอำนวยความยุติะรรมให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนั้น งานนี้ยังมีการจัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนก่อตั้งมูลนิธิพระสุพจน์ สุวโจ เพื่อเป็นองค์กรดำเนินงาน เพื่อสรุปบทเรียนและปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนรายอื่นๆ ต่อไป” พระกิตติศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย
      ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๘ ๖๗๕๗ ๕๑๕๖ หรือ อีเมล์ [email protected] และสามารถอ่านรายละเอียดที่ เว็บไชต์ www.metta.or.th ได้เช่นเดียวกัน

กำหนดการ
งานครบรอบ ๓ ปี การสังหาร พระสุพจน์ สุวโจ
๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ สถานปฏิบัติธรรม “สวนเมตตาธรรม”
๓๑๓ หมู่ ๕ บ้านห้วยงูใน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.       ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.       บรรยายสรุปความเป็นมา, นำชมกุฏิพระสุพจน์ สุวโจ และที่เกิดเหตุ
                  โดย พระมหาเชิดชัย กฺวิวํโส
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.       ชมสารคดีเบื้องหลังและบทวิเคราะห์ กรณีการสังหาร
                  พระสุพจน์ สุวโจ ผลงานถ่ายทำของเนชั่นทีวี

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.       สรุปความไม่คืบหน้า คดีสังหารพระสุพจน์ สุวโจ โดย พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.       สรุปสถานการณ์การใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชน
                  โดย คุณเมธา มาสขาว คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.)
๑๓.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.       เสวนา “สิทธิชาวบ้านกับการเข้าถึงความยุติธรรม”
                  นำการเสวนาโดย
                        คุณกรณ์อุมา พงษ์น้อย,
                        คุณรสนา โตสิตระกูล
                        คุณอังคณา นีละไพจิตร
                        น.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
                        คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
                        คุณถาวร เสนเนียม
                        พล.ต.ท.สมเกียรติ พ่วงทรัพย์
                        พ.อ.ปิยวัฒก์ กิ่งเกตุ
                        คุณไพโรจน์ พลเพชร
                        คุณแสงชัย รัตนเสรีวงศ์
                        พระครูพิพิธสุตาทร
                        พระอธิการเอนก จนฺทปญฺโญ
                  ดำเนินรายการโดย คุณสุริยันต์ ทองหนูเอียด
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.       การแสดงโดยเพื่อนชาวดาระอั้ง และปกากะญอ

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.       ร่วมภาวนาเพื่อ พระสุพจน์ สุวโจ
๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น.       พิธีกรรมแบบล้านนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้จากไป
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.       ปาฐกถาธรรม “ก้าวข้ามความโกรธ รื้อถอนความรุนแรง”
                  โดย พระไพศาล วิสาโล
๑๑.๑๕ – ๑๑.๓๐ น.       ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนจัดตั้งมูลนิธิพระสุพจน์ สุวโจ

หมายเหตุ
– อาหารและภัตตาหาร เช้า-เพล/เที่ยง เวลา ๐๗.๐๐ น. และ ๑๑.๓๐ น.
– อาหารเย็น(ฆราวาส) และน้ำปานะ(สำหรับภิกษุสามเณรและแม่ชี) เวลา ๑๗.๓๐ น.
– ผู้มาร่วมงานที่ประสงค์จะพักค้างคืนในสวนเมตตาธรรม ควรเตรียมกลด, เต็นท์ หรือถุงนอน และเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาเอง
– เนื่องจากระยะเวลาจัดงานเป็นช่วงฤดูฝน กิจกรรมกลางแจ้งอาจปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม

ร่วมจัดโดย :       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
            คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน
            คณะทำงานปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
            สมัชชาคนจน
            กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก
            เครือข่ายพุทธิกา
            เครือข่ายพระนักพัฒนาภาคเหนือ
            สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
            สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
            และกลุ่มพุทธทาสศึกษา – มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :       คุณอาภาวดี งามขำ โทรศัพท์ 086- 757 -5156,
                              E-mail : [email protected],
                              website : http://www.metta.or.th/ และ http://www.kittisak.org