ด่วน


ละครเวที  แสงศรัทธาเหนือลำน้ำเจ้าพระยา


จากเดิมแสดง  22-23-24  มกราคม  2553  นี้


ทีมงานเลื่อนการแสดงออกไปไม่มีกำหนด  เนื่องจากนักแสดงหญิงหนึ่งคนที่เล่นเป็นท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์  เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล


จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน


และจะแจ้งวัน เวลา สถานที่แสดงสำหรับ 10 รอบที่เหลือในภายหลัง


คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม


ในการจัดงานครบรอบชาตกาล  ๑๑๐  ปี


รัฐบุรุษอาวุโส  ปรีดี พนมยงค์


******************************************************************


 ส่วนงานนี้ไม่เลื่อนค่ะ  ตามกำหนดการ


สถาบันปรีดี พนมยงค์  ร่วมกับ  กองทุนเสรีไทย


  ชมรมโดมรวมใจ และ ชมรมเพื่อนจุฬาฯ


ในวาระเข้าสู่การครบรอบ  ๖๕  ปี  สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  ๒


ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปฟังการเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประวัติศาสตร์  หัวข้อ


“เมื่อ เสรีไทย ธรรมศาสตร์ – จุฬาอาสาศึก ๒๔๘๘”


วิทยากร       ร.ต.ปราโมทย์  สูตะบุตร                    เสรีไทยสายจุฬาฯ


                   นายอุทัย  สุจริตกุล                            เสรีไทยภายในประเทศ


                   นายบุญชู  โรหิตะสุข                เสรีไทยสายธรรมศาสตร์-จุฬาฯ


                นายสุวรรณ  ดาราวงษ์             เสรีไทยสายธรรมศาสตร์-จุฬาฯ


                   นายศุขปรีดา  พนมยงค์           ทายาทเสรีไทย


ดำเนินรายการโดย  สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย


ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  โดย  นักกิจกรรมเดือนตุลา  ธรรมศาสตร์-จุฬา


เวลา  ๑๒.๐๐  น.              เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ห้องโถงชั้น ๒)


เวลา  ๑๓.๐๐  น.              ลงทะเบียน


เวลา  ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.      เสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์


วันอาทิตย์ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๓


ณ  หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์


สถาบันปรีดี  พนมยงค์  ๖๕/๑  ถนนสุขุมวิท  ๕๕  (ทองหล่อ)  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศัพท์  ๐๒-๓๘๑๓๘๖๐-๑


Email :  [email protected], Website :  www.pridiinstitute.com


 


Pridi Banomyong Institute
65/1 Thonglor, Sukhumvit 55 Rd., Vadhana, Bangkok 10110 Thailand
Tel : (66) 2381-3860-1 Fax : (66) 2381-3859
email :  [email protected]
website  :  www.pridiinstitute.com