วันนักเขียน5 พฤษภาคม 2550

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
ลงทะเบียนที่หน้างานกันด้วยบรรยากาศกันเอง
สมาชิกสมาคมนักเขียนทุกคนได้รับหนังสือ “ปากไก่” ฉบับ 100 ปี เพชรงามสามนักเขียนไทย ยาขอบ, มนัส จรรยงค์, หมอบุญส่ง เลขะกุล
ด้านหน้างาน มีโต๊ะขายหนังสือ ของ สำนักพิมพ์ชนนิยม กองทุนครูสลา สำนักพิมพ์คมบาง และของโครงการ 100 ปี นพ. บุญส่ง เลขะกุล นำหนังสือมาพอเรียกน้ำย่อย
โดยเฉพาะหนังสือศรีบูรพา ที่พิมพ์โดยชนนิยม มีบทสัมภาษณ์ วัฒน์ วรรยางกูร ฉบับเต็มเหยียด เจาะลึก ใครสนใจก็ยังมีขายที่สำนักพิมพ์ชนนิยม (www.chonniyom.co.th)

จากนั้นเป็นบรรยากาศในห้องอภิปราย โดยนายกสมาคม ฯ ชมัยภร แสงกระจ่าง กล่าวต้อนรับ
ต่อด้วยการการอภิปราย “ ๑๐๐ ปีเพชรงามสามนักเขียน:ยาขอบ มนัส จรรยงค์ นพ.บุญส่ง เลขะกุล”
โดย ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์/ผศ.ประทีป เหมือนนิล/คุณอาริยา สินธุจริวัตร
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ฐนธัช กองทอง

จากนั้นเป็นรายการกิจกรรมจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนศรีบูรพา
เสวนานักเขียน: ภาพรัก ภาพในใจ อาลัย “รพีพร” (สุวัฒน์ วรดิลก)
โดยเพื่อนพ้องน้องพี่จากแวดวงวรรณกรรม ดนตรี และละคร

จบการอภิปราย จากนั้นก็เป็นพิธีมอบรางวัล “ศรีบูรพา”
และสุนทรกถาจากวัฒน์ วรรลยางกูร

รับประทานอาหารร่วมกัน เช่นเคย