เรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ท่านสมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ในแวดวงน้ำหมึก

หากท่านมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail ของ นักเขียนสารคดีและนักวิชาการวรรณกรรม โดยมีเพียงเบอร์โทรศัพท์หรือมีครบไม่ครบอย่างไร รบกวนขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยแจ้งให้ผมทราบทางเมลนี้ด้วยครับ

[email protected]

เนื่องจากจะขึ้นทำเนียบไว้น่ะครับ ประกอบจะมีการจัดงานเกี่ยวกับนักเขียนสารคดีด้วย ทั้งนี้หากเป็นไปได้ กรุณามอบความอนุเคราะห์ รายชื่อนักเขียนสารคดีและนักวิชาการวรรณกรรม ให้กับกระผมก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 51 นี้ด้วยครับ

                                                กราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างยิ่ง

                                                                                           ‘สราวุธ’

                                                                   เจ้าหน้าที่สมาคมนักเขียนฯ

                                                                                     084 015-8534