ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงโครงการใหม่ล่าสุด ของสมาคมนักเขียนฯ เพื่อกระตุ้นวงการนักอ่านในประเทศให้คึกคัก โดยจะจัดเสวนาต่อเนื่อง สำรวจใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ในหัวข้อ “อ่านอะไร ทำไมจึงอ่าน อ่านแล้วได้อะไร” โดยระดมพลนักอ่านแฟนนิตยสารประเภทต่างๆ มาร่วมกันเสวนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือประเภทที่ชอบ และมุ่งหวังให้มีหนังสือเป็นอย่างไร ในประเด็นสำคัญคือ

อ่านอะไร(ในความหมายถึง ทั้งนิตยสารและในหนังสือเล่มโดยทั่วไป)
อ่านทำไม
อ่านแล้วได้อะไร
และคาดหวังจะอ่านอะไรต่อไปในอนาคต

ในการเสวนาจะจัดขึ้น ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย บ้านเลขที่ ๓๑ ซอยเทวรัตน์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ บางซื่อ กรุงเทพฯ โดยนายกสมาคมนักเขียนฯ ขอเชิญชวนบรรณาธิการและนักอ่านเข้าร่วมเสวนาเปิดใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในฐานะนักอ่าน ซึ่งจัดทั้งหมด ๕ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ คน
โดย ได้จัดแบ่งกลุ่มนักอ่านตามประเภทของนิตยสาร ดังนี้

ครั้งที่ ๑ นักอ่านแฟนพันธุ์แท้เรื่องสังคมและการเมือง
แฟนของ มติชนสุดสัปดาห์/เนชั่นสุดสัปดาห์/กรุงเทพธุรกิจ/สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์/ โวต /ฟ้าเดียวกัน/ ฯลฯ และนักอ่านทั่วไป)
วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ (๑๓.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.)
ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่ ผู้ประสานงาน ขจรฤทธิ์ รักษา
๐๘๑-๖๙๒๓๑๔๒ หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สราวุธ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕
ดำเนินรายการ โดย เจน สงสมพันธ์/จตุพล บุญพรัด

ครั้งที่ ๒ นักอ่านแฟนพันธุ์แท้เรื่องชีวิตร่วมสมัยและชีวิตนอกกรอบ (วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี เพลง หนัง)
แฟนของ ไฟน์อาร์ต /ศิลปวัฒนธรรม/ อักษรสาร/ อะเดย์/อันเดอร์กราวด์/อ่าน/ ไบโอสโคป/ ฟิล์มแมก/ ฟิ้ว/ ดีดีที/ สีสัน /แฮมเบอร์เกอร์ /เวย์ / ลัช / ราหูอมจันทร์ / ช่อการะเกด/รูม /บ้านและสวน ฯลฯและนักอ่านทั่วไป
จัดวันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ (๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. อาหารกลางวันฟรี)
ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่ ผู้ประสานงาน เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ๐๘๙-๙๒๗๓๑๙๖ หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สราวุธ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕
ดำเนินรายการ โดย รักษ์มนัญญา และเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

ครั้งที่ ๓ สำหรับนักอ่านแฟนพันธุ์แท้หัวใจวัยรุ่นและหนุ่มสาวทันสมัย

แฟน ออล/เซเว่นทีน/โคโคโร/ เล่มโปรด / ลิซ่า/ เฟิร์ส/ ชีส / อินแมกกาซีน/ เดอะบอย/ คลีโอ/ จีเอ็ม / เอสไควร์ /ครัช /แพรวสุดสัปดาห์/ อินสไตล์ /มาร์/ ฯลฯ และนักอ่านทั่วไป/
จัดวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๑ (๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. อาหารกลางวันฟรี)
ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่ ผู้ประสานงาน เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ๐๘๙-๙๒๗๓๑๙๖ หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สราวุธ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕
ดำเนินรายการเสวนา โดย เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ/พินิจ นิลรัตน์

ครั้งที่ ๔ สำหรับนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ เรื่องชีวิต โลดโผน เริงรมย์

แฟน บางกอก/ทานตะวัน/คู่สร้างคู่สม/ภาพยนตร์บันเทิง/แปลก/กอซซิบ/ชีวิตจริง/ต่วยตูน / ฮู(who) / ซู (Zoo) ฯลฯ ดาราและนักอ่านทั่วไป
จัดวันอาทิตย์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๑ (๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. อาหารกลางวันฟรี)
ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่ ผู้ประสานงาน สัมพันธ์ ก้องสมุทร
๐๘๙-๔๔๑๓๙๗๘ หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สราวุธ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕
ดำเนินรายการเสวนา โดย ธาดา เกิดมงคล สัมพันธ์ ก้องสมุทร

ครั้งที่ ๕ สำหรับนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ เรื่องชีวิต ครอบครัว สาระบันเทิง
แฟน แพรว/ดิฉัน/พลอยแกมเพชร/ขวัญเรือน/สกุลไทย /กุลสตรี/หญิงไทย/
สารคดี /ฅ ฅน /ลิปส์ ฯลฯ และนักอ่านทั่วไป)
จัดวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑(๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. อาหารกลางวันฟรี)
ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่ ผู้ประสานงาน กนกวลี พจนปกรณ์ ๐๘๗-๐๕๔๒๑๗๐ หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สราวุธ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕
ดำเนินรายการเสวนา โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง กนกวลี พจนปกรณ์

หลังจากเสวนาทั้ง 5 ครั้งแล้ว สมาคมฯ จะจัดอภิปรายใหญ่อีกครั้งในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ การจัดเสวนาครั้งนี้ นับเป็นการประเดิมการสัมมนานักอ่านกรุงเทพฯ หลังจากนั้นจะมีการสัมมนาแบบเดียวกันนี้ในส่วนภูมิภาคอีก โดยเวียนจัดไปตามองค์กรนักเขียนหรือสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคที่ให้ความสนใจจะจัดร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อปลุกเร้าให้เกิดความตื่นตัวในหมู่นักอ่าน หลังจากที่ปี ๒๕๕๐ ได้มีการปลุกกระแสวงการวรรณกรรมด้วยการจัดสัมมนานักเขียนสี่ภูมิภาคมาแล้ว

ติดต่อขอจองเข้าร่วมเสวนาได้ที่สราวุธ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕/๐๘๔-๐๑๕๘๕๓๔ (เสวนาระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. ยกเว้นครั้งแรก ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.อาหารว่างและอาหารกลางวัน ฟรี)

รายละเอียด ใน http://www.thaiwriterassociation.org/newsread.php?id=150
กว่าชื่น บางคมบาง อาสาสมัครสมาคม
ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์

เอกสารลงทะเบียน
การเข้าร่วม เสวนาสำรวจใจนักอ่านแฟนพันธ์แท้
“อ่านอะไร ทำไมจึงอ่าน อ่านแล้วได้อะไร”

ชื่อ…………………………………………… นามสกุล………………………………………………
อาชีพ………………………………………………………………..
องค์กร/สังกัด/ที่ทำงาน…………………………………………………………………………………..
อีเมล์………………………………………………………………………………………….……………
เว็บบล็อกส่วนตัว (ถ้ามี)……………………………………………………………………..………….
เบอร์ติดต่อที่สะดวก……………………………………………….มือถือ……………………………..
สมัครเข้าร่วมกลุ่มเสวนา กลุ่มที่ …………………………………
นิตยสารที่คุณอ่านประจำ (ตอบได้มากกว่า 1 เล่ม)……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่ที่ทำงานเลขที่…………………………….อาคาร…………………………………………………….
หมู่บ้าน………………………………..ถนน………………………………………………………………..
แขวง……………………………………………………….เขต…………………………………………….
จังหวัด……………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………………….
เบอร์โทรศัพท์……………………………………………….เบอร์โทรสาร……………………………….

ที่อยู่ที่บ้านเลขที่…………………………….อาคาร………………………………………………………
หมู่บ้าน………………………………..ถนน……………………………………………………………….
แขวง…………………………….……..………….เขต…………………..……………………….……….
จังหวัด……………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………………….
เบอร์ติดต่อ……………………………………………….

กรอกเอกสารแล้ว กรุณาส่งได้ที่
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เบอร์แฟกซ์ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕ (คุณสราวุธ)
หรือที่อีเมล นายกสมาคม ฯ : [email protected]
หรืออีเมลสำรอง ผู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม : [email protected]