บทสัมภาษณ์ในนิตยสารกุลสตรี ปักษ์หลัง เมษายน 2551
คอลัมน์ต้นกล้าแห่งการเขียน
โดย ชามา