สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจับมือโครงการวิจัยการวิจารณ์และคณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดส์จัดสัมมนานักอ่าน ครั้งที่ ๑

หลังจากเสวนาสำรวจใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ในกรุงเทพฯ ไป ๕ ครั้งติด ๆเมื่อสองเดือนที่แล้ว สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย หันมาจับมือคณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดส์ จัดงานสัมมนานักอ่านในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

โดยภาคเช้า เรียนเชิญผศ.ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
เสวนาพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มและอนาคตของนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ในประเทศไทยเป็นลำดับแรก

จากนั้นจึงเป็นการอภิปรายใหญ่ในหัวข้อ “อ่านอย่างไรจึงจะไปสู่สังคมคุณภาพ” โดยนักอ่านชั้นนำของประเทศ คือ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย คุณเตือนใจ ดีเทศน์ อดีต สว. คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา นักอ่านรุ่นใหม่ไฟแรง และวัชระ สัจจะสารสิน นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๑

ส่วนภาคบ่ายมีการมอบรางวัล “มิ่งมิตรนักเขียน” แก่นิตยสาร ๓ ฉบับ ที่ให้พื้นที่แก่งานวรรณกรรมมานานเกินครึ่งศตวรรษ รวม ๓ เล่มคือ นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ นิตยสารสกุลไทย และนิตยสารบางกอก
ตามด้วยการอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทบรรณาธิการบนลานอักษร”โดยบรรณาธิการนิตยสารทั้ง ๓ เล่ม พร้อมปิดท้ายด้วยการอ่านบทกวี “ดิน น้ำ ลม ไฟ ในอาณาจักรหนังสือ” นำโดยเสรี ทัศนศิลป์ และคณะกวีรุ่นใหม่

จึงขอเรียนเชิญนักอ่าน นักเขียน และท่านผู้สนใจ เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ นายสราวุธ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕ หรือ ๐๘๔-๐๑๕๘๕๓๔ หรือที่ [email protected]

ร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ