สัมมนา “การออกแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์”
โดย สตีเฟน กรีนเบิร์ก ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง Metaphor
บริษัทออกแบบนิทรรศการชื่อดังจากอังกฤษ
และปีเตอร์ เมอร์เซอร์ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Newangle
บริษัทผู้เชี่ยวชาญการผลิตงานด้านสื่ออินเตอร์แอกทีฟและสื่อโสตทัศน์สำหรับพิพิธภัณฑ์จากอังกฤษ
พุธ 5 มีนาคม 2551 / 10.30-17.30 น.
TCDC Seminar “WHOSE EXHIBITIONS ARE THEY ANYWAY?”
by Stephen Greenberg, Director and Founder of Metaphor,
a British-based exhibition design company
and Peter Mercer, Managing Director and Founder of Newangle, a major producer of creative media for museums and exhibitions from UK
Wednesday 5 March 2008 / 10.30-17.30 hrs.
TCDC

บริติช เคานซิล ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดการอบรมเรื่อง “การออกแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์” โดยสองนักออกแบบนิทรรศการชื่อดังจากอังกฤษคือ สตีเฟน
กรีนเบิร์ก จากบริษัท Metaphor ซึ่งมีชื่อเสียงจากการออกแบบนิทรรศการให้แก่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ ในอังกฤษและอีกหลายพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก รวมทั้ง The Grand Egyptian พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเมืองกีซ่า ประเทศอียิปต์ ซึ่งจะเปิดในปี 2010 ส่วนอีกท่านคือ ปีเตอร์ เมอร์เซอร์ จาก Newangle บริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญด้านการผลิตสื่ออินเตอร์แอกทีฟให้กับพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ ทั่วโลก

เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้คือ

1. ให้ความรู้และสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดทำนิทรรศการ ตั้งแต่การค้นคว้า
รวบรวม และคัดเลือกข้อมูล การเลือกวิธีสื่อสารกับผู้ชมให้มีประสิทธิภาพที่สุด ไปจนถึงการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้ชมเป็นหลักและถ่ายทอดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักออกแบบสามารถออกแบบได้
อย่างที่ต้องการ
2. นำผลงานและวิธีการพัฒนางานออกแบบของนักออกแบบหลังจากได้รับ
รายละเอียด การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม โดยจะมีผลงานจากพิพิธภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ตลอดจนถึงงานที่ใช้ต้นทุนต่ำและไม่ซับซ้อนมากนัก มาให้ชม
เป็นตัวอย่าง

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
สำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อ คุณมัลลิกา เอี่ยมละออ
ผู้จัดการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริติช เคานซิล โทร 02 652 5480 ต่อ 108
อีเมลล์: [email protected]
หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 – 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458