ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการเขียนเรื่องสั้นโดยเชิญ อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยไปบรรยายในหัวข้อ “ความหมาย เนื้อหา และกลวิธีการเขียนเรื่องสั้น” ที่ห้อง 208 อาคารเทพย์ศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาคบ่ายหลังการบรรยาย ก็ถึงเวลาลงมือเขียนแบบสั้นๆ ตามหัวข้อที่อาจารย์ให้ จากนั้นก็นำผลงานของแต่ละคนมาวิจารณ์กันสดๆ …เป็นอย่างไรนั้นโปรดดูจากภาพข้างล่างได้จ้า
………………………….


อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง เริ่มบรรยาย


ปาล์ม จากคณะสังคมฯ กับมิ้นท์ จากคณะประมง


ปอมกับโจ จากคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

เข้มกับแมกซ์

สองหนุ่ม…อย่างตั้งใจฟัง

ปอง ประธานชมรมฯ จากคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดี

เข้มเริ่มเครียด

แมกซ์ใกล้หมดแมกซ์แล้ว

โจตั้งใจฟัง

แมกซ์ สู้ๆ

ตามระเบียบถ่ายรูปหมู่