อยากจะเขียนแทบตาย (จริงๆ นะ)
120 บาท
มีขายที่ บู๊ธคมบาง N 44 โซนซี 1 ชั้นล่าง แน่นอน


สำนักพิมพ์แนะนำ
อยากจะเขียนแทบตาย (จริงๆ นะ)

การเขียนมีพื้นฐานจากการอ่าน แต่ก็ไม่ใช่ว่านักอ่านทุกคนจะเป็นนักเขียนได้

ทั้งนี้เพราะการเขียนจำเป็นต้องมีการฝึกฝน และมีความสามารถในการนำเสนอเรื่องราว มีพรสวรรค์และยังต้องมีพรแสวงไปพร้อมกัน

อยากจะเขียนแทบตาย (จริงๆ นะ) เล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อเขียนของชมัยภร แสงกระจ่าง นักเขียน นักวิจารณ์ (นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๒๕๕๐-๒๕๕๒) โดยคัดสรรเฉพาะข้อเขียนที่เกี่ยวกับ ‘การเขียน’ ไม่ว่าจะเป็นการเล่าถึงภาพนักเขียน หรือเล่าถึงการเขียนงาน หรือเล่าถึงงานเขียนอื่นๆ ที่น่าสนใจ เห็นได้ชัดว่า เรื่องราวต่างๆ ล้วนมาจากประสบการณ์จริงของนักเขียน โดยส่วนใหญ่นักเขียนจะสรุปประเด็นที่น่าสนใจไว้แล้วในเรื่อง

สำหรับในการรวมเล่มนี้ บรรณาธิการเห็นว่า ในเมื่อเรื่องราวในข้อเขียนของชมัยภร แสงกระจ่าง เล่าถึงประสบการณ์การเขียนแล้ว ท้ายบทก็น่าจะเสริมความรู้ในเชิง ‘การแนะนำ’ ในการเขียน แก่ผู้อ่านไปพร้อมกันเลย บรรณาธิการจึงเสนอแนวทางสำหรับคนที่อยากเขียนหนังสือไว้ด้วย ในลักษณะกึ่ง how to ผู้อ่านจึงจะได้ทั้งมุมมองอ่านสนุกจากนักเขียน และได้ทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับการเขียน ที่มากพอจะเป็น งคู่มือ’ สำหรับนักอยากเขียนได้เลยทีเดียว

อยากจะเขียนแทบตาย (จริงๆ นะ) เป็นชื่อเรื่องที่ครอบคลุมทั้งนักเขียนและนักอยากเขียน สำหรับนักเขียน แน่นอนว่าต้องอยากเขียนเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับประสบการณ์งานเขียนเหลือเกิน ส่วนนักที่อยากเขียน (แทบตาย) แต่ยังเขียนไม่ออกสักที เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็น่าจะมีแนวทางที่ดีสำหรับการเขียนได้ โดยไม่ต้องเคร่งเครียดจนเกินเหตุ

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรืออาจารย์ ที่สอนเกี่ยวกับการเขียน อยากจะเขียนแทบตาย (จริงๆ นะ) เล่มนี้ เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายๆ น่ารัก น่าอ่าน และมีน้ำเสียงของการเชิญชวนให้อยากเขียน ในขณะเดียวกันก็มีส่วนคำแนะนำจากบรรณาธิการ ที่เป็นการชี้ทางการเขียนให้ชัดขึ้น เป็นคู่มือการเขียนฉบับ ‘จากประสบการณ์จริง’ ที่อ่านง่าย และเหมาะกับทุกๆ คน

สำนักพิมพ์คมบาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อยากจะเขียนแทบตาย (จริงๆ นะ) เล่มเล็กๆ เล่มนี้ จะทำให้ทุกท่านเบิกบานกับการอ่าน และสนุกสนานกับการเขียน (ไม่ว่าจะเขียนอะไร)

ขอให้ทุกท่านรักการอ่านยิ่งๆ ขึ้น