ในสังคมที่โลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ ชมัยภร แสงกระจ่าง มองเห็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยสายตาของนักเขียน และถ่ายทอดลงมาสู่วรรณกรรมเยาวชนเรื่องใหม่เล่มที่ท่านกำลังถืออยู่นี้ “อาม่าบนคอนโด”

ตัวละครหนุ่มน้อยที่ชื่อโชค เด็กรุ่นใหม่ที่มีชีวิตผ่านโลกเสมือน ทั้งเล่นเฟซบุ๊ก ทั้งเล่นเกม เมื่อมีเพื่อนร่วมคอนโดคนใหม่เป็นอาม่าวัย ๘๐ ปี การปะทะกันระหว่างสองรุ่นก็เกิดขึ้น  การเปิดโลกของอาม่าผ่านโลกออนไลน์ สะท้อนให้เห็นการใช้โลกออนไลน์อย่างเกินพอดี และสร้างปัญหาให้ชีวิตจริง 
สายตาของนักเขียนมองเห็นโลกที่ซ้อนกันของคนสองรุ่น คือ รุ่นเก่า กับรุ่นใหม่ เด็กรุ่นใหม่อาจจะมองว่าคนรุ่นเก่าไม่มีวันเข้าใจคนรุ่นใหม่ ที่ชีวิตรวดเร็วด้วยปลายนิ้ว ว่องไวผ่านโลกออนไลน์ แต่ในสายตาของผู้ผ่านโลกมาแล้ว ย่อมเข้าใจดีว่า ชีวิตล้วนวนเวียนอยู่เช่นเดียวกัน  เพียงอุปกรณ์ในชีวิตเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป
สายตาของนักเขียน เป็นสายตาของผู้เข้าใจโลก  
การอ่าน คือการเรียนรู้โลกทางลัด แม้จะไม่ได้รู้จริงอย่างการเผชิญด้วยตัวเอง แต่อย่างน้อยก็จะได้ทำให้ตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งได้อย่างเข้าใจ
ในช่วงที่ระบบการศึกษาของประเทศไทยกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการท่องจำเพื่อไปสอบแข่งขัน  สำนักพิมพ์คมบางเชื่อมั่นว่า การอ่านวรรณกรรมดีๆ จะทำให้เข้าใจโลกได้มากขึ้น และจะทำให้ได้ศึกษา “หัวใจ” มากกว่าการเรียนรู้ตามตำรา
คนเป็นลูกควรได้อ่าน และคนเป็นพ่อแม่ก็ควรได้อ่านวรรณกรรมเช่นกัน
พลิกอ่านกัน  และชวนคนอื่นๆ อ่านต่อไป…