กรุงเทพฯ–15 ต.ค.–กองประชาสัมพันธ์ กทม.

นายสมศักดิ์ จันทวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว แถลงข่าวร่วมกับ เครือข่ายละครกรุงเทพ ประชาคมบางลำพู สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเปิดเทศกาลละครกรุงเทพ 2552 “Lakorn Thai Unlimited อิ่มสุขร่วมสมัย เลือกสรรได้ไม่จำกัด” ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. – 8 พ.ย. 52 ณ สวนสันติชัยปราการ ร้านอาหารย่านบางลำพู และ ถ.พระอาทิตย์ รวมทั้งโรงละครโรงเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการคัดสรรละครร่วมสมัย ซึ่งเป็นศิลปะทางเลือกที่ไม่จำกัดรูปแบบ เนื้อหา และแนวความคิดอันมีคุณค่า รวมทั้งยังได้นำศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ เช่น ละครใบ้, Physical Theatre, Dance และศิลปะการแสดงไทยซึ่งเป็นรากฐานของการละครร่วมสมัย มาจัดแสดงรวมกว่า 50 ผลงาน กว่า 100 รอบการแสดงตลอด 3 สัปดาห์


สำหรับเทศกาลละครกรุงเทพ 2552 มีผลงานละครไทยที่โดดเด่น ซึ่งจะนำไปจัดแสดง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในงาน Mekong Festival 2009 กลางเดือน พ.ย.52 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ลิเกเรื่อง ยักษ์ตัวแดง โดยกลุ่มมะขามป้อม และละครหรรษาปฏิพากษ์เศรษฐกิจ-สังคม เรื่อง สาวชาวนา นอกจากนี้ยังมีละครจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีพิธีเปิดเทศกาลละครกรุงเทพในวันที่ 31 ต.ค. 52 ณ สวนสันติชัยปราการ และจะเริ่มการแสดงฟรีภายในสวนสันติชัยปราการ ทุกวันเสาร์–อาทิตย์ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการแสดงได้ที่ โทร. 08 1915 7885 หรือ http://www.makhampomstudio.net และ www.lakorn.org