เทศกาลละครกรุงเทพ 2552 Lakorn Thai Unlimited

กรุงเทพฯ–15 ต.ค.–กองประชาสัมพันธ์ กทม.

นายสมศักดิ์ จันทวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว แถลงข่าวร่วมกับ เครือข่ายละครกรุงเทพ ประชาคมบางลำพู สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเปิดเทศกาลละครกรุงเทพ 2552 “Lakorn Thai Unlimited อิ่มสุขร่วมสมัย เลือกสรรได้ไม่จำกัด” ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. – 8 พ.ย. 52 ณ สวนสันติชัยปราการ ร้านอาหารย่านบางลำพู และ ถ.พระอาทิตย์ รวมทั้งโรงละครโรงเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการคัดสรรละครร่วมสมัย ซึ่งเป็นศิลปะทางเลือกที่ไม่จำกัดรูปแบบ เนื้อหา และแนวความคิดอันมีคุณค่า รวมทั้งยังได้นำศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ เช่น ละครใบ้, Physical Theatre, Dance และศิลปะการแสดงไทยซึ่งเป็นรากฐานของการละครร่วมสมัย มาจัดแสดงรวมกว่า 50 ผลงาน กว่า 100 รอบการแสดงตลอด 3 สัปดาห์


สำหรับเทศกาลละครกรุงเทพ 2552 มีผลงานละครไทยที่โดดเด่น ซึ่งจะนำไปจัดแสดง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในงาน Mekong Festival 2009 กลางเดือน พ.ย.52 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ลิเกเรื่อง ยักษ์ตัวแดง โดยกลุ่มมะขามป้อม และละครหรรษาปฏิพากษ์เศรษฐกิจ-สังคม เรื่อง สาวชาวนา นอกจากนี้ยังมีละครจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีพิธีเปิดเทศกาลละครกรุงเทพในวันที่ 31 ต.ค. 52 ณ สวนสันติชัยปราการ และจะเริ่มการแสดงฟรีภายในสวนสันติชัยปราการ ทุกวันเสาร์–อาทิตย์ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการแสดงได้ที่ โทร. 08 1915 7885 หรือ http://www.makhampomstudio.net และ www.lakorn.org

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *