ขอเชิญทุกท่าน ที่รักศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี ละครเทวี และภาพยนตร์ รว่มชม งานเทศกาล ศิลปะนาพันธุ์ รับรองว่า ท่านจะเต็มอิ่มกับศิลปะหลากหลาย อันแสนประทับใจ

ดูรายการสิคะ

โปรแกรมเทศกาล ศิลปะนานาพันธุ์ 2551
ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2551 ถึง 2 พฤศจิกายน 2551
ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55
โทรศัพท์ 02-3813860-1
เว็บไซต์ http://www.pridiinstitute.com

เปิดงาน วันที่
18 ต.ค. 2551 โดย ผศ.อำนาจ เย็นสบาย

ชมงานศิลปะ (แบ่งตามประเภทงานนะคะ –ดูรายการแบ่งตามรายวัน ได้ที่ด้านล่างค่ะ)

ศิลปะ
-นิทรรศการทัศนศิลป์ จากศิลปินหลากหลาย เปิดแสดงตั้งแต่ 18 ต.ค. – 2 พ.ย. 2551
-ศิลปะจัดวาง โดย Democrazy Stu. ห้องกระจก(ซ้าย) 22-26 ต.ค. 2551

ละคร
-Baby Mime และกลุ่มแกะดำดำ เรื่อง The Corruption หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
18 และ 19 ต.ค. 2551 เวลา 19.30 น.
-การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี บริเวณโดยรอบสถาบันฯ 18-31 ต.ค. 2551 เวลา 14.00-20.00 น.
-พระจันทร์เสี้ยวการละคร เรื่อง “หยดน้ำในทะเล” ณ Crescent Moon Space
18/19/21/22/23/24/25/26 ต.ค. 2551 เวลา 19.30 น.
-บีฟลอร์ เรื่อง “แผ่นดินอื่น” ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
22/23/24/25/26 ต.ค. 2551 เวลา 19.00 น.
-หน้ากากเปลือย เรื่อง “ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน” บริเวณ ลานน้ำพุ
25/26 ต.ค. 2551 และ 1/2 พ.ย. 2551 เวลา 18.00 น.
-8 x 8 โดย นิกร แซ่ตั้ง (แสดงเดี่ยว) เรื่อง “สงครามดอกไม้” บริเวณ ลานน้ำพุ
30 ต.ค. 2551 เวลา 19.30 น.
-drama crazy เรื่อง “เจ้าชายน้อย In the Name of Buddha” บริเวณ ลานน้ำพุ
31 ต.ค. และ 1/2 พ.ย. 2551 เวลา 17.00 น.

คอนเสิร์ต
-กลุ่มภูมิจิต “คอนเสิร์ตเล่าเรื่องกับภาพ” หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
1 พ.ย. 2551 เวลา 17.00-18.00 น.
-Zassy Diva : Open Floor หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
2 พ.ย. 2551 เวลา 18.00-20.00 น.

ศิลปะการแสดงสด
-สิทธิเดช โรหิตะสุข รายการ “คืนนี้มีโชว์” บริเวณ ลานน้ำพุ
31 ต.ค. 2551 เวลา 17.00-18.00 น.
-สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย และสินีนาฏ เกษประไพ “ขับขานฉัน” บริเวณ ลานน้ำพุ
31 ต.ค. 2551 เวลา 18.00-23.00 น.

วีดีโอ
-วีโอเงียบ ชุด “ไม่มีอะไรจะพูด” โดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล และ วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง, ทรงยศ สุขมากอนันต์, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, กรกริช เจียนพินิจนันท์, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, โสรยา นาคะสุวรรณ, ธีระวัฒน์ มุลวิไล,กิตติศักดิ์ สมวัฒนาการ, ปราโมทย์ แสงศร, อโนชา สุวิชากรพงศ์, สิทธิเดช โรหิตะสุข ฯลฯ รวมผลงาน ๓๑ ผู้กำกับการแสดง ฉายพร้อม กับ การแสดงคอนเสิร์ต stylish nonsense , bear garden, อัศจรรย์จักรวาล ณ ลานน้ำพุ
31 ต.ค. 2551 เวลา หลังจากฟ้ามืด

ภาพยนตร์
-พิธีมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์
19 ต.ค. 2551 เวลา 18.00 น.
-ฉายภาพยนตร์ในห้องสมุดฯ เรื่อง The 11th Hour (2007) ภาพยนตร์โดย ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ
20 ต.ค. 2551 เวลา 19.00 น.
-ฉายภาพยนตร์ในห้องสมุดฯ เรื่อง Torn Curtain (1966) ภาพยนตร์โดย อัลเฟรด ฮิทช์คอค
27 ต.ค. 2551 เวลา 19.00 น.
-ฉายภาพยนตร์ในห้องสมุดฯ เรื่อง The Kite Runner (2007) จากบทประพันธ์ของ Khaled Hosseini 28 ต.ค. 2551 เวลา 19.00 น.
-ฉายภาพยนตร์ในห้องสมุดฯ เรื่อง L’ Iceberg (2007) ภาพยนตร์ฝรั่งเศส
29 ต.ค. 2551 เวลา 19.00 น.

โปรแกรม งาน (แบ่งตามรายวันค่ะ)

ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ชมผลงานทัศนศิลป์ โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี, ไมตรี ลิมปิชาติ, สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, ชัยวัฒน์ ลิ้มเศรษฐานุวัต,ไมตรี หอมทอง,พิทักษ์ นิรภัย, รุ่งนภา ยืนยงวนานนท์, อรรถวิท บุญวรรณ, สุพรรณ อินสมตัว, ญิบ พันจันทร์, ชวิน ถวัลย์ภิยโย, เรืองรอง รุ่งรัศมี,ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์,กลุ่มหัวใจเดียวกัน, สาธิต เทศนา,นพพิมาน อนันต์อิทธิกุล, สิทธิเดช โรหิตะสุข, สุจิน สังวาลย์มณีเนตร, ประยูร สุวรรณานุพงศ์, เดชา รินทพล, สุรศักดิ์ พันธุ์บุตร, สมชาย บำรุงวงศ์, สาโรจน์ เผือกสำลี ฯลฯ
บริเวณห้องกระจกซ้าย วันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
แสดงศิลปะจัดวาง:ย้อนรอยศิลปกับสังคม

วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียน เวลา ๑๓.๐๐ น. ปาฐกถานำ โดย ผศ.อำนาจ เย็นสบาย
-เวลา ๑๓.๓๕ น.รายงานความเป็นมา โดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
-พิธีเปิดเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ โดย ประธานร่วม
บริเวณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
-เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครใบ้ โดย BABY MIME
และกลุ่มแกะดำ ดำ เรื่อง “Corruption”
บริเวณต่างๆ ในสถาบันปรีดี พนมยงค์
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น.
การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
ณ CRESCENT MOON SPACE
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร
เรื่อง “หยดน้ำตาในทะเล”

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
บริเวณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
-เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครใบ้ โดย BABY MIME
และกลุ่มแกะดำ ดำ เรื่อง “Corruption”
-เวลา ๑๘.๐๐ น.
– พิธีมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์
บริเวณต่างๆ ในสถาบันปรีดี พนมยงค์
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น.
การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
ณ CRESCENT MOON SPACE
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร
เรื่อง “หยดน้ำตาในทะเล”
วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น.
การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
ห้องสมุดฯ สถาบันปรีดี พนมยงค์
-เวลา ๑๙.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง
THE 11th HOUR 2007 Produced&Narrated
by LEONARDO DICAPRIO
color/92 mins.

วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น.
การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
บริเวณห้องกระจกขวา
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที โดย กลุ่มละครบางเพลย์
เรื่อง “มหานคร ๒๐๐๘”
บริเวณห้องกระจกซ้าย วันที่ ๒๒ จนถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑
การแสดงศิลปะจัดวาง โดย
DEMOCRAZY STU.
ณ CRESCENT MOON SPACE
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร
เรื่อง “หยดน้ำตาในทะเล”

วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น.
การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
บริเวณห้องกระจกขวา
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที โดย กลุ่มละครบางเพลย์
เรื่อง “มหานคร ๒๐๐๘”
ณ CRESCENT MOON SPACE
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร
เรื่อง “หยดน้ำตาในทะเล”
บริเวณหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
-เวลา ๑๙.๐๐ น.
การแสดงละครเวที โดย B- FLOOR เรื่อง “แผ่นดินอื่น”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น. การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
บริเวณห้องกระจกขวา
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที โดย กลุ่มละครบางเพลย์
เรื่อง “มหานคร ๒๐๐๘”
ณ CRESCENT MOON SPACE
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร
เรื่อง “หยดน้ำตาในทะเล”
บริเวณหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
-เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงละครเวที โดย B- FLOOR เรื่อง “แผ่นดินอื่น”

วันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น. การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
บริเวณห้องกระจกขวา
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที โดย
กลุ่มละครบางเพลย์ เรื่อง “มหานคร ๒๐๐๘”
ณ CRESCENT MOON SPACE
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที
โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร
เรื่อง “หยดน้ำตาในทะเล”
บริเวณหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
-เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงละครเวที
โดย B- FLOOR เรื่อง “แผ่นดินอื่น”
วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น. การแสดงเดี่ยว
โดย สุนทร มีศรี
บริเวณลานน้ำพุ
-เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงละคร
เรื่อง“ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน” โดย กลุ่มหน้ากากเปลือย.
บริเวณห้องกระจกขวา
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที โดย
กลุ่มละครบางเพลย์ เรื่อง “มหานคร ๒๐๐๘”
ณ CRESCENT MOON SPACE
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที
โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร เรื่อง “หยดน้ำตาในทะเล”
บริเวณหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
-เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงละครเวที
โดย B- FLOOR เรื่อง “แผ่นดินอื่น”

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น.
การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
บริเวณลานน้ำพุ
-เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงละคร
เรื่อง“ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน” โดย กลุ่มหน้ากากเปลือย.
บริเวณห้องกระจกขวา
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที
โดย กลุ่มละครบางเพลย์ เรื่อง “มหานคร ๒๐๐๘”
ณ CRESCENT MOON SPACE
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงละครเวที
โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร เรื่อง “หยดน้ำตาในทะเล”

บริเวณหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
-เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงละครเวที โดย B- FLOOR เรื่อง “แผ่นดินอื่น
วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น. การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
ห้องสมุดฯ สถาบันปรีดี พนมยงค์
-เวลา ๑๙.๐๐ น.ฉายภาพยนตร์ เรื่อง
TORN CURTAIN 1966
Color/125 mins. AN ALFRED HITCHCOCK (MASTERPIECE)
Starring: PAUL NEWMAN JULIE ANDREWS

วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น.
การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
ห้องสมุดฯ สถาบันปรีดี พนมยงค์
-เวลา ๑๙.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง
THE KITE RUNNER 2007 Color/122 mins. Base upon THE BOOK BY KHALED HOSSEINI DIRECTED BY MARC FORSTER

วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น.
การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
ห้องสมุดฯ สถาบันปรีดี พนมยงค์
-เวลา ๑๙.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง “L’ICEBERG 2007”
color 84 mins. A film by : Dominique Abel, Fiona Gordon & Bruno Romy Winner-Audience Award –best Actress Seattle International Film Festival

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น.
การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
บริเวณลานน้ำพุ
-เวลา ๑๙.๓๐ น. การแสดงเดี่ยวโดย
คณะละคร ๘x๘ (นิกร แซ่ตั้ง) เรื่อง “สงครามดอกไม้”

วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
บริเวณต่างๆ ในสถาบันฯ
-เวลา ๑๔.๐๐ น. -๒๐.๐๐ น.
การแสดงเดี่ยว โดย สุนทร มีศรี
บริเวณห้องกระจกซ้าย
-เวลา ๑๗.๐๐น.-๑๘.๐๐น. สิทธิเดช โรหิตะสุข เสนอรายการ “คืนนี้มีโชว์”
DRAMA CRAZY เรื่อง”เจ้าชายน้อย In the name of Buddha”
-เวลา ๑๘.๐๐ น.-๒๓.๐๐น. แสดงสด “ขับขานฉัน” โดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย –การแสดง โดย สินีนาฏ เกษประไพ- วิดิโอเงียบ “ ไม่มีอะไรจะพูด” โดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล และ วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง, ทรงยศ สุขมากอนันต์, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, กรกริช เจียนพินิจนันท์, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, โสรยา นาคะสุวรรณ, ธีระวัฒน์ มุลวิไล,กิตติศักดิ์ สมวัฒนาการ, ปราโมทย์ แสงศร, อโนชา สุวิชากรพงศ์, สิทธิเดช โรหิตะสุข ฯลฯ รวมผลงาน ๓๑ ผู้กำกับการแสดง ฉายพร้อม กับ การแสดงคอนเสิร์ต stylish nonsense , bear garden, อัศจรรย์จักรวาล ณ ลานน้ำพุ

วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
บริเวณลานน้ำพุ
-เวลา ๑๗.๐๐ น. DRAMA CRAZY เรื่อง
เจ้าชายน้อย In the name of Buddha”
-เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงละคร เรื่อง
“ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน” โดย กลุ่มหน้ากากเปลือย.
บริเวณหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
-เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๒.๐๐ น. การแสดงดนตรี โดย กลุ่มภูมิจิต “คอนเสิร์ตเล่าเรื่องกับภาพ”

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
บริเวณลานน้ำพุ
-เวลา ๑๗.๐๐ น. DRAMA CRAZY เรื่อง “เจ้าชายน้อย In the name of Buddha”
-เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงละคร
เรื่อง“ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน” โดย กลุ่มหน้ากากเปลือย.
บริเวณหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
– เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น.
การแสดงคอนเสิร์ต โดย
“Zassy Diva :Open Floor”