เผย มี 2 ประเทศสมาชิกอาเซียนงดส่งนักเขียนรับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2552 “พม่า” งดส่งอีกหนึ่งปีจากปัญหาภายใน ขณะที่ “กัมพูชา” งดส่งเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ โดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน 8 ประเทศ ได้พิจารณาคัดสรรนักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอันโดดเด่นให้เดินทางมา รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ. 2552 ที่กรุงเทพฯ ได้แก่ บรูไน, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม และ “อุทิศ เหมะมูล” จากไทย

อย่างไรก็ตาม มีประเทศสมาชิกอาเซียน 2 ประเทศ ที่ไม่ได้คัดสรรนักเขียนมาร่วมรับรางวัลซีไรต์ ได้แก่ “พม่า” ที่งดส่งนักเขียนมารับรางวัลเป็นเวลาหลายปี เนื่องมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ และ “กัมพูชา” ที่งดส่งนักเขียนมารับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี โดยไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าเป็นเพราะไม่มีนักเขียนกัมพูชาคนใดสมควรได้รับรางวัลในปีนี้ หรือเป็นเพราะสาเหตุประการอื่น

ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศเจ้าภาพที่ดำเนินการจัดงานมอบรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรต์) มาอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 16:36:37 น. มติชนออนไลน์