กรุงเทพมหานคร สถาบันปรีดี พนมยงค์

โครงการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์

ขอเชิญร่วมงานรำลึก ๖๔ ปี วันสันติภาพไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

ณ อาคารเสรีไทยอนุสรณ์ สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม ถนนเสรีไทย ซอย ๕๓ กรุงเทพมหานคร

…………………………….

กำหนดการจัดงานเวลา ๘.๐๐ น.������������������ลงทะเบียน / รับหนังสือที่ระลึก

เวลา ๘.๓๐ น.������������������รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๙.๐๐ น.������������������ พิธีเปิดงานรำลึก ๖๔ ปี วันสันติภาพไทย

โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เวลา ๙.๓๐ น.������������������ อุทัย สุจริตกุล บรรยายเรื่องเสรีไทยกับการประกาศ “วันสันติภาพไทย”

ยืนไว้อาลัย

เวลา ๑๐.๐๐ น.������������ พิธีทางศาสนา ๓ ศาสนา (อิสลาม คริสต์ พุทธ)

เวลา ๑๐.๓๐ น.������������ ประกาศสดุดีเสรีไทย และประชาชนทั่วไปที่สนับสนุน และต่อสู้เพื่อ

เอกราชและอธิปไตยของชาติ โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

เวลา ๑๐.๔๕ น.������������ เสวนาเรื่อง “ความเป็นมาและภารกิจของเสรีไทย โดย

สมาคมเตรียมธรรมศาสตร์ – จุฬาอาสาศึก ปี ๒๔๘๘ และ

ขบวนการเสรีไทย” วิทยากร พล ต.ดร.สวัสดิ์ ศรลัมภ์

สุวรรณ ดาราวงษ์������ร.ต.ปราโมทย์ สูตะบุตร������ปิยะ จักกะพาก

เวลา ๑๑.๔๕ น.������������ รับประทานอาหารกลางวันภาคบ่าย������������������������������ กิจกรรมเยาวชน เพื่อการเรียนรู้เสรีไทย

…………………………………………………………………………………………

สอบถามรายละเอียดได้ที่������������โทร. ๐๒-๓๗๔-๖๗๐๐ (ในเวลาราชการ)

โทร. ๐๒-๓๘๑-๓๘๖๐-๑