เปิดแล้วโครงการประกวดงานเขียนรางวัล “นายอินทร์อะวอร์ด” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 โอกาสดีสำหรับผู้ที่มีความฝันและใจรักในการเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดตามประเภทที่คุณสนใจ ดังนี้

– สารคดี

– วรรณกรรมเยาวชน

– หนังสือภาพสำหรับเด็ก

– นวนิยาย

– เรื่องสั้น

รางวัลชนะเลิศ

โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เงินรางวัล 50,000 บาท (ยกเว้นประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ 30,000บาท)

Gift Voucher จากร้านนายอินทร์ 5,000 บาท

ได้รับการจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยอยู่ในสัญญาเช่าลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 5 ปีพร้อมรับค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน(นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ได้รับ)


ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ส่งมาที่ ฝ่ายการตลาดและแบรนด์-หนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)


65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

(วงเล็บมุมซอง : โครงการประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พร้อมระบุประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด)


ดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.amarinpocketbook.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายการตลาดและสื่อแบรนด์-หนังสือเล่ม โทร.0-2422-9999 ต่อ 4141-4149