14 ธันวาคม 2550                              ณ บริติช เคาซิล สยามสแควร์
18.30 – 21.00 น.                               ฟังการเสวนาของ 3 นักเขียน
                                                                        ในหัวข้อ “30 วัน ในโลกกลมๆ ของเราที่ขาวไม่เท่ากัน”
                                                                        พบ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
บรรณาธิการสำนักพิมพ์ openbooks ผู้จะมาเล่า
ประสบการณ์การเดินทางสู่โลกหนังสือครั้งล่าสุด จากลอนดอน ประเทศอังกฤษ
                                                                        สฤณี อาชวานันทกุล
                                                                        นักเขียน – นักวิชาการอิสระ อดีตที่ปรึกษาการเงิน จะมาเล่ามุมมองที่ช่วยทำให้โลกที่มีคน
คิดว่าแบน ดูกลมขึ้น ผ่านเรื่องราวชีวิตผู้คน ผู้ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์
วรพจน์ พันธุ์พงศ์
นักเขียนหนุ่มเจ้าของผลงานหนังสือ “ที่เกิดเหตุ” จะมาเล่ามุมมองที่มีต่อโลกของเราที่เขา
ว่าขาวไม่เท่ากัน
ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เจ้าของ
ผลงาน “คนไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจ” และ “BLOG BLOG”
ปิดท้ายรายการด้วย                         อ่านบทกวีและดนตรีจาก ตุล ไวฑูรเกียรติ คณะอพาร์ตเมนต์คุณป้า
                                                                        ดนตรีประกอบตลอดงานโดย DJ Seed นรเศรษฐ หมัดคง เจ้าของผลงาน
ดนตรี คีตา เวหา อิเล็กทรอนิกส์

                                                                        รายละเอียดติดตามได้จาก www.onopen.com