ศรีดาวเรือง ได้รับรางวัล รางวัลปีติศิลป์สันติภาพ 2556

สถาบันปรีดี พนมยงค์
ประกาศผลและมอบรางวัลปีติศิลป์สันติภาพ 2556 ให้แก่ วรรณา ทรรปนานนท์
สวัสดิ์ศรี หรือ “ศรีดาวเรือง”
โดยได้พิจารณาภาพรวมของการสร้างสรรค์งานของเธอตั้งแต่แรกเริ่มผ่านกระบวนการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมาบรรจบในปัจจุบัน

นามปากกา
“ศรีดาวเรือง” นั้น
เป็นแรงดลใจให้ใครหลายคนยิ่งได้เรียนรู้ประวัติชีวิตของเจ้าของนามปากกาด้วย
แล้ว ยิ่งทำให้รู้สึกทึ่ง และเกิดความประทับใจ
ทำให้เชื่อมั่นในเรื่องของกฎธรรมชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
มนุษย์สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพได้ตลอดเวลา
ในขณะเดียวกันทางด้านอัตวิสัยก็ต้องมีความพร้อมในตัวเอง
อีกทั้งยังต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนที่เหมาะสมด้วย

มาจนถึงวันนี้
เธอได้พิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานครั้งแล้วครั้งเล่า จนกล่าวได้ว่า
“ศรีดาวเรือง” คือ หนึ่งในความภาคภูมิใจของวงการศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวรรณกรรมร่วมสมัยไทย
ที่คุณค่าในผลงานเจิดจรัสทอแสง ทำให้ผู้อ่านเกิดทั้งสติและปัญญา

เมื่อได้ไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาในผลงานแต่ละชิ้นของเธอ
สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี้

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดพิธีประกาศเกียรติและมอบรางวัลปีติศิลป์สันติภาพ 2556 ในงานศิลปกับสังคม ครั้งที่ 18 : 40 ปี 14 ตุลา 2516

พิธีมอบรางวัล วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556
ลงทะเบียนเวลา 15.00 น. พร้อมรับของที่ระลึก
ใน งานมีนิทรรศการศิลปกับสังคม การแสดงปาฐกถาศิลปกับสังคม 2556 หัวข้อ
“กรรมกรวรรณกรรม” โดย ศรีดาวเรือง ต่อด้วยการฉายภาพยนตร์สั้นเรื่อง
“ดุจดั่งจะคายคืน” และ “มัทรี” โดยพระจันทร์เสี้ยวการละคร และอื่นๆ
อีกมากมาย (ตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้)

ติดต่อสอบถาม 02-3813860-1 หรือเฟซบุค https://www.facebook.com/pridibanomyong.inst

เชิญร่วมฟัง ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกถานำ เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์” ในงานสัมมนา เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นฯ

(ภาพจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

เชิญร่วมฟัง ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกถานำ เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์” ในงานสัมมนา เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นฯ”

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุม ๔๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
โครงการ “จิตวิญญฟาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น :  ๔๐ ปี นับจาก ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖”  โดยหัวหน้าโครงการ ศ.ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ จัดประชุมวิชาการครั้งที่ ๒  โดยมี  ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกถานำ เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์”
นอกจากนี้ยังมีเสวนาเรื่อง “ประชาธิปไตยในเรื่องสั้น : มุมมองของนักเขียนและนักวิจารณ์” โดย  ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์  คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย  และ คุณจรัญ ยั่งยืน  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความวัจัยจากผู้ร่วมวิจัย คือ   อาจารย์ชฎารัตน์ สุนทรธรรม  อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ และ อาจารย์ นพดล ปรางค์ทอง ปิดท้ายด้วยการวิจับประเด็นร้อนจากการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าเรื่อง  “ปัญหาการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน:ภาพสะท้อนจากเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า”
โดย คุณวุฒินันท์ ชัยศรี

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดแจ้งการตอบรับมายัง democracy2516@gmail.com หรือโทรศัพท์แจ้งมายัง คุณศรีโสภา วงศาโรจน์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๒๐ ๗๒๗๕ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

http://www.facebook.com/events/161854127333849/

เขตบางเขน จัดมุมหนังสือ รับเมืองหนังสือโลก

เขตบางเขน จัดมุมหนังสือสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ สอดรับ กทม. เมืองหนังสือโลก
นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดมุมหนังสือของเด็กและผู้ใหญ่ ที่งานฝ่ายทะเบียน สำนักงานบางเขน ทั้งนี้ หลังจากกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก คัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2556 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงานเขตบางเขนจึงจัดให้มีมุมหนังสือสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อ หนังสือ อุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ TK Park มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย และบริษัททีโอที จำกัด มหาชน
เอ้า…ใครไปติดต่อราชการเขตบางเขน แวะอ่านหนังสือได้นะครับ
แต่ว่า ทางเขตจะทำไปได้สักกี่มากน้อย ไม่ใช่ว่าหมดปี 2556 ก็หมดโครงการ เช่นนี้แล้ว มันจะเป็นการอ่านที่ยั่งยืนได้อย่างไร

วันเพ็ญศรี รพีพร 2556

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการวันเพ็ญศรี-รพีพร  ประจำปี ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี  ๓๓

—————

 

๙.๓๐   น.         ลงทะเบียน

๑๐.๐๐  น.        ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่สุวัฒน์ วรดิลกและเพ็ญศรี พุ่มชูศรี

                        และนักเขียนผู้ล่วงลับ

๑๒.๐๐ น          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐ น.         เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี

๑๓.๔๕ น          ประยอม ซองทอง ประธานมูลนิธิกล่าวถึงรพีพร เพ็ญศรี      

๑๔.๐๐             บทกวีแด่ เพ็ญศรี- รพีพรโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง 

๑๔.๓๐ น          เสวนา “๕๐ ปี ลูกทาส-บนเวทีวรรณกรรมและละครโทรทัศน์”           

                        โดย สุเทพ วงศ์กำแหงอารีย์ นักดนตรี เอก ลิขิต จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

                        ดำเนินรายการโดย บูรพา อารัมภีร

๑๗.๐๐ น.         ปิดรายการ                    — 

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

Writer’ Association of Thailand

๓๑  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์)

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐

๐๒๙๑๐๙๕๖๕

กิจกรรมร้านสุนทรภู่ สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ

แจ้งกิจกรรมร้านสุนทรภู่ สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติค่ะ
พุธ 26 มิย. 56 – 17.00-20.30 น. open house party
เปิดร้านสุนทรภู่ โครงการร้านหนังสือเล็กๆที่บ้านเกิด by freeform 
– จิบชา ร่ายกวีโดยสามนักเขียนซีไรท์ ไพวรินทร์ ขาวงาม,ศักดิ์สิริ มีสมสืบ,
เรวัติ พันธ์พิพัฒน์ นำทีมโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และทีมนักเขียน ขจรฤทธิ์ รักษา จรัล หอมเทียนทองประธานโครงการจัดงานร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ ครั้งที่ 1
เรืองเดช จันทรคีรี (สนพ. รหัสคดี) , อธิชา มัญชุนากร กาบูลอง(สนพ.กำมะหยี่) 
จักรกฤต โยมพยอม (ทอม) พิธีกรรายการสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่เจาะใจ 
“แรงบันดาลใจในการเขียนของสุนทรภู่ เทียบกับแรงบันดาลใจในการเขียนของซีไรท์” 
– ฟังเพลงชิลล์ ชิลล์ จาก เก่ง วงนั่งเล่น , อ๊อบ วงพิงค์
พฤหัส 27 มิย. 56 17.00-20.00 น.
– คุยกันหลอนๆ “ ทุกเรื่องมีที่มา…” กับ เตมัน นักเขียนนิยายเขย่าขวัญ Reborn วิมานเมรุ’
ศุกร์ 28 มิย 56 17.00-20.00 น.
– ล้อมวง พูดคุย…”คือหนังสือ.. คือดนตรี… คือภาพถ่าย..คือการเดินทาง?. ครั้งที่ @1.. ” โดยชมรมคนสนใจถ่ายภาพเมืองแกลง กับ เก่ง วงนั่งเล่น / อ๊อบ วงพิงค์ / เตมัน 
เสาร์ 29 มิย.56 17.00-20.00 น.
-กิจกรรมกระตุ้นการอ่านในท้องถิ่น ร่วมกับ ชมรมหนังสือเมืองแกลง เสวนา “หนังสือสามัญประจำบ้าน ”

จิตรกรรมฝาผนังของ อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ

จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงานย้อนหลัง
วันที่ : 31 พฤษภาคม – 18 สิงหาคม 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

นิทรรศการแสดงผลงานย้อนหลังของศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติและครูคนสำคัญผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี จัดแสดงผลงานศิลปะตามช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ผลงานชุดศิลปินชนบท ศิลปะจัดวาง และศิลปะแบบคอนเซปชวล อาร์ต (Conceptual art), ผลงานวาดเส้นชุดบทกวี, ชุดลูกสาว, ชุดธรรมศิลป์ และผลงานชุดใหม่ “จิตรกรรมฝาผนัง”
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 – 8 ต่อ 501
www.bacc.or.th, www.facebook.com/baccpage

เสวนา & ท้าแข่ง “คนเก่งภาษาและวรรณคดีไทย”

ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
เชิญมาสนุกกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ฟังเสวนาพร้อมลุ้นระทึกไปกับเกมการแข่งขัน   ในกิจกรรม
เสวนา & ท้าแข่ง “คนเก่งภาษาและวรรณคดีไทย”
เกมฮาๆ สาระเน้นๆ  เก่งไม่เก่งไม่เกี่ยง 
ขอท้าเชิญทุกอาชีพ  ทุกเพศ  ทุกวัย  
ไม่จำกัดรุ่น   
 ผู้ชนะรับของรางวัลและประกาศนียบัตร 
 

พบกับ  
จักรกฤต โยมพยอม  หรืออาจารย์ทอม
ดำเนินการเสวนาและท้าแข่งโดย  ก้า อรินธรณ์
นักเขียน, นักดนตรีวง Basket Band
  
แล้วคุณจะยิ่งรักภาษาไทย
และสนุกสุดใจกับวรรณคดีไทย
๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  รับจำนวนจำกัด 
 
สำรองที่นั่ง/สอบถามรายละเอียดที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  ถ.ราชดำเนินกลาง   โทร.  ๐-๒๒๒๖-๕๐๔๑,   ๐-๒๘๗๐-๘๒๒๗-๘  
สื่อมวลชนติดต่อ :  คุณอิศรา  โทร. ๐๘-๙๙๖๓-๑๔๘๖  คุณพัชราภา โทร. ๐๘-๙๘๘๕-๖๒๒๗

พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่ : Little Big Prints

ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในในพิธีเปิดนิทรรศการ
 
พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่  : Little Big Prints
โดย ศิลปินภาพพิมพ์ชาวไทยและศิลปินรับเชิญต่างประเทศกว่า 196 ท่าน
 
พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น.
ณ หอศิลป์  PSG  Art Gallery  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  กรุงเทพฯ 
 
 
นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ขนาดเล็กหลากหลายเทคนิค จากศิลปินภาพพิมพ์ชาวไทยและศิลปินรับเชิญต่างประเทศกว่า 196 ท่าน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มหิดล ได้ทรงโปรดประทานผลงานศิลปะภาพพิมพ์เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย  
ศิลปินที่ร่วมแสดง  อาทิ ศ. ประหยัด พงษ์ดำ, ศ. เดชา วราชุน, รศ. สัญญา วงศ์อร่าม, รศ. กมล ศรีวิชัยนันท์, รศ.กัญญา เจริญศุภกุล, รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, ศ. พิษณุ ศุภนิมิตร, รศ. อัศนีย์ ชูอรุณ, รศ. ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์, อ.สุรสีห์ กุศลวงศ์, Prof. Malte Sartorius, Prof. Hugo U. Besard, Prof. Walter Jule, Prof. Liz Ingram, Prof. Keisei  Kobayashi, Prof. Ryoji Ikeda, Prof. Hisashi Kurachi, Martin King
 
 
นิทรรศการฯ กำหนดจัดแสดง ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน – วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2556
(ทุกวันเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00- 18.00 น.)
สอบถามรายละเอียดที่  : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  โทร. 0 -2225-8991

นิทรรศการศิลปกรรม บ้านริมแม่น้ำนครชัยศรี

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมสีน้ำ

บ้านริมแม่น้ำนครชัยศรี

โดย

อาจารย์สุรพล แสนคำ

ระหว่างวันที่ 10 – 29 มิถุนายน 2556

ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.30 น. / หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 17:00 น.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ (วุฒิสมาชิกสรรหา) และ
รศ. ดร.คณิต เขียววิชัย (รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์) 

 

 หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คลอดเกณฑ์ชิง’รางวัลพานแว่นฟ้า’ปี56

เลขาธิการสภาฯเผยเกณฑ์ประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าปี56 เพิ่มยอดเยี่ยมเป็น 1 แสนบาทแล้ว เชิญส่งผลงานวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเข้าชิงได้ถึง 7 มิ.ย.นี้

25เม.ย.2556 นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี“รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย” (Thai Parliament “Phan Waen Fah” Awards) ขึ้นเป็นปีที่ 12 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปลูกฝังศรัทธาและส่งเสริมความเข้าใจใน สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านศิลปะการประพันธ์เรื่องสั้นและบทกวี

3) เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตย

2. คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

1) ประชาชนทั่วไป

2) ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

3) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้เขียน หรือผู้มีสิทธิ์เป็นตัวแทนผู้เขียน หรือถือลิขสิทธิ์แทนผู้เขียนตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เขียน

4) ผู้เขียนหนึ่งคนมีผลงานส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทละ 1 เรื่อง

5) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่เคยผ่านการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือเล่ม สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่าง ปี 2555 ในกรณีที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีการระบุวัน เดือน ปี เวลาที่เผยแพร่ครั้งแรกอย่างชัดเจน หากลิงค์ (Link) ที่ส่งมาใช้ไม่ได้หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ไม่มีการระบุวัน เดือน ปี และเวลาที่ชัดเจน หรือคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสื่อที่ไม่น่าเชื่อถือ จะถือว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นโมฆะ และไม่รับพิจารณา

6) เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้แต่งเพียงคนเดียว ไม่ลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้อื่นเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการสร้างสรรค์ของตน หากมีการลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้เขียนมากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนและผู้ส่งทุกประการ และอาจพิจารณาไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยผู้เขียนและผู้ส่ง หรือเป็นผลงานที่เขียนโดยผู้เขียนหรือผู้ส่ง ในครั้งต่อๆ ไป ตามแต่ระยะเวลาที่คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 จะกำหนดและประกาศให้ทราบ

7) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

7.1) เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้น เขียนขึ้นเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า โดยประมาณ หรือมีความยาวไม่เกิน 9,000 คำหากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

7.2) บทกวี เป็นวรรณกรรมการเมืองประเภทบทกวี หากเป็นฉันทลักษณ์แบบแผน ขนาดความยาว 6 – 12 บท พิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง หรือเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) พิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

8) กรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 ตั้งขึ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด และรับรางวัล

9) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งต้นฉบับคืน

10) ผลงานที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม หรือรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist)

11) การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 เป็นที่สุดไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ ได้

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน และขั้นตอนการพิจารณาวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน

1) เนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3) มีอรรถรส ชวนอ่าน ใช้ศิลปะการประพันธ์ได้น่าสนใจ และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์

4) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีทักษะ

2. ขั้นตอนการพิจารณาและการตัดสินวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวีการพิจารณาและการตัดสินวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 ดำเนินการโดยการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสี่คณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2556 เพื่อพิจารณาและตัดสิน ดังนี้

การพิจารณาและการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ

1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องสั้น มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสั้น และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทกวี มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบทกวี ที่ส่งเข้าประกวด และเสนอผลการกลั่นกรองต่อที่ประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ เพื่อมีมติรับรองและประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) ต่อสาธารณะ และส่งให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้น หรือคณะอนุกรรมการคัดเลือกบทกวี แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

2) คณะอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้น มีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกเรื่องสั้น และคณะอนุกรรมการคดั เลือกบทกวี มีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกบทกวี พิจารณาและคัดเลือกผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องสั้น และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทกวี พิจารณาแล้วแต่กรณี และเสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 เพื่อมีมติรับรอง และประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ต่อสาธารณะ และส่งให้คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556พิจารณาและดำเนินการต่อไป

การพิจารณาและการดำเนินการของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 จะพิจารณาและตัดสินผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) เพื่อให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น หรือรางวัลสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) พร้อมทั้งประกาศผลการตัดสินคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 คงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาและตัดสินวรรณกรรมที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ซึ่งคณะอนุกรรมการมิได้ส่งให้คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 พิจารณาและดำเนินการ

4. รางวัล ประเภทเรื่องสั้นการเมือง /ประเภทบทกวีการเมือง

1. รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม ประเภทละ 1 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ 100,000 บาท(จากเดิม 60,000 บาท)

2. รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น ประเภทละ 1 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ 60,000 บาท

3. รางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ประเภทละไม่เกิน 10 รางวัลได้รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

5. สิทธิและพันธะกรณีระหว่างผู้เขียน รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผลงานที่ส่งเข้าประกวดเรื่องสั้นและบทกวีที่คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 ประกาศในรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ์ดังนี้

5.1 มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ด้วยการบันทึกเสียงการอ่าน หรือบันทึกเสียงและภาพ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยวิธีใดก็ตามที่ยังคงเนื้อหาเดิมของผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อวิทยุและโทรทัศน์ก็ตาม รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์ที่จะกระทำการดังกล่าวทั้งหมดนี้ ในระหว่างเวลาประกวดรางวัล โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ์เผยแพร่เรื่องสั้นและบทกวีดังกล่าวในเว็บไซต์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเว็บไซต์เกี่ยวกับ “รางวัลพานแว่นฟ้าแห่ง
รัฐสภาไทย” ที่รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ดูแล โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา และไม่นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการค้าใดๆ

5.2 มีสิทธิ์ที่จะจัดให้มีการแปล หรืออนุญาตให้มีการแปล เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือทั้งหมดเป็นภาษาอื่น และเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยให้ถือว่ารัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฉบับแปลที่รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดให้มีการทำขึ้นในครั้งนั้นๆ และรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เว้นแต่จะนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการค้าใดๆ โดยสิทธิ์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี้ จะไม่ทำลายสิทธิ์ของผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะอนุญาตหรือจัดให้มีการแปล นอกจากเป็นการแปลที่รวมพิมพ์เรื่องสั้นและบทกวีที่ประกาศในรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ไว้ในเล่มเดียวกัน จำนวนมากกว่า 5 เรื่อง โดยจะแยกหรือรวมทั้งสองประเภทก็ตาม จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้จัดทำและผู้พิมพ์มีความผิดตามกฎหมาย

5.3 มีสิทธิ์ที่จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม หรือเผยแพร่ผ่านสื่อกระดาษใดๆ ก็ตาม กี่ครั้งก็ตามจำนวนเท่าไรก็ตาม ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ดังกล่าว และภายในระยะเวลา 6 ปี ในกรณีของผลงานที่ได้รับการประกาศจากคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 ให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม และรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น นับจากวันประกาศผลการตัดสิน โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ หากพ้นจากระยะเวลาที่ระบุแล้ว รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์พิมพ์โดยจ่ายค่าตอบแทนตามราคามาตรฐานในตลาดให้กับผู้เขียนหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ โดยสิทธิ์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี้ จะไม่ทำลายสิทธิ์ของนักเขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะเผยแพร่งานเขียนดังกล่าวในรูปแบบใดๆ ยกเว้นการรวมพิมพ์ผลงานที่อยู่ในประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ไว้ในเล่มเดียวกันจำนวนมากกว่า 5 เรื่อง จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก่อน ทั้งนี้ อนุโลมสำหรับหนังสือที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อวิชาการซึ่งได้ทำจดหมายแจ้งและได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

5.4 ผลงานที่ได้รับการประกาศจากคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 ให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม และรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เป็นภาพยนตร์สั้น บทเพลง สารคดีบทละคร ละครวิทยุ หรือสื่อศิลปะใดๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประกาศผลการตัดสิน โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทั้งนี้ โดยไม่นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการค้าใดๆ โดยสิทธิ์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี้ จะไม่ทำลายสิทธิ์ของผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะอนุญาตให้มีการดัดแปลงผลงานของตนในลักษณะดังกล่าว

6. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

1) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้เขียนหรือผู้ส่ง แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด

2) ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่เคยผ่านการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ครั้งแรกในระหว่างปี 2555 ต้องระบุชื่อหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์เล่มที่มีผลงานนั้นตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พร้อมระบุวัน เดือน ปี และหมายเลขฉบับของนิตยสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ ให้ชัดเจน หากการเผยแพร่ครั้งแรกเป็นการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งลิงค์ (Link) ผลงานที่เผยแพร่ดังกล่าวมาด้วย

3) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองในเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย”

7. ระยะเวลาดำเนินการเปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

– ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

– ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) วันที่ 9 สิงหาคม 2556

– ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 สิงหาคม 2556

– มอบรางวัล วันที่ 20 กันยายน 2556