สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ ครั้งที่ 1

สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (วันที่ 22-29 มิถุนายน 2556) ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ 
— คุณมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ ให้เกียรติเปิดงาน (22 มิถุนายน ร้านหนังสือบูคู ปัตตานี)
— คุณ ส. ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม ให้เกียรติปิดงาน (29 มิถุนายน ร้านหนังสือสวนเงินมีมา กรุงเทพฯ)
Credit ภาพของสองท่าน : artbangkok.com และ sulak-sivaraksa.org
รายชื่อร้านอิสระที่เป็นหมุดหมายสำคัญหรือสถานีนักอ่านในเทศกาลสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ ครั้งที่ 1 มีทั้งสิ้น 15 ร้าน
กรุงเทพฯ : ร้านหนังสือเดินทาง, ริมขอบฟ้า, สวนเงินมีมา, บุ๊คโมบี้, มะลิ มะลิ
ภาคใต้ : บูคู (ปัตตานี), หนัง(สือ)2521 (ภูเก็ต)
ภาคกลาง : บุ๊คโทเปีย+กาลครั้งหนึ่ง (อุทัยธานี)
ภาคตะวันออก : สุนทรภู่ (ระยอง)
ภาคอีสาน : เฟื่องนคร (โคราช), ฟิลาเดลเฟีย (อุบลราชธานี)
ภาคเหนือ : เอกาลิเต้ (ลำปาง), ร้านเล่า+บุ๊ค รีพับลิค (เชียงใหม่)

1. ร้านเล่า (เชียงใหม่)
https://www.facebook.com/ranlaobookshop?fref=pb&hc_location=profile_browser
2. Book Re:public (เชียงใหม่)
https://www.facebook.com/BookRepublicChiangMai?fref=pb&hc_location=profile_browser
3. เอกาลิเต้ (ลำปาง)
https://www.facebook.com/egalite.bookshop?fref=pb&hc_location=profile_browser
4. กาลครั้งหนึ่ง (อุทัยธานี)
https://www.facebook.com/oncebookk
5. Booktopia (อุทัยธานี)
https://www.facebook.com/pages/Booktopia/155900134462189?fref=pb&hc_location=profile_browser
6. เฟื่องนคร (นครรราชสีมา)
https://www.facebook.com/FueangNakhonBooks?fref=pb&hc_location=profile_browser
7. ฟิลาเดลเฟีย (อุบลราชธานี)
https://www.facebook.com/pages/ฟิลาเดลเฟีย-ร้านหนังสือในสวนดอกไม้/420209381423793?fref=ts
8. มะลิ มะลิ (ราษฎร์บูรณะ/กรุงเทพฯ) 
https://www.facebook.com/pages/Mali-mali-coffee-and-book-cafe/303011513058847?fref=pb&hc_location=profile_browser
9. ริมขอบฟ้า (ราชดำเนิน/กรุงเทพฯ)
https://www.facebook.com/rimkhobfa?fref=pb&hc_location=profile_browser
10. สวนเงินมีมา (ราชบพิธ/กรุงเทพฯ)
https://www.facebook.com/suanspirit?fref=pb&hc_location=profile_browser
11. ร้านหนังสือเดินทาง (ใกล้แยกผ่านฟ้า/กรุงเทพฯ)
https://www.facebook.com/groups/126114927425618/?fref=ts
https://www.facebook.com/yo.noompassportbookshop?fref=pb&hc_location=profile_browser
12. Bookmoby (ชั้น 4 หอศิลปกรุงเทพฯ)
https://www.facebook.com/bookmoby?fref=pb&hc_location=profile_browser
13. สุนทรภู่ (ระยอง)
https://www.facebook.com/pages/ร้านสุนทรภู่-ร้านหนังสือเล็กๆ-ที่บ้านเกิด-1-อแกลง-จระยอง/266388626808935?fref=pb&hc_location=profile_browser
14. หนัง (สือ) 2521 (ภูเก็ต)
https://www.facebook.com/room2521?fref=pb&hc_location=profile_browser
15. บูคู (ปัตตานี)
https://www.facebook.com/bukupattani
คุณช่วยสนับสนุนโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยประชาสัมพันธ์ (แชร์) ให้กระจายออกไป
ขอบคุณทุกท่านค่ะ/ครับ

ละครแพ็คสี่เรื่องจากพระจันทร์เสี้ยวการละคร

พระจันทร์เสี้ยวการละคร เสนอ ละครแพ็คสี่เรื่อง 
…เส้นทางระหว่างเขาและเธอ…ที่ริมขอบความฝันกับความจริง…
โปรเจค 1/4 
4 ผู้กำกับ 1 นักเขียนบท กับละครสั้น 4 เรื่อง
 
“ที่พักใจ”นักแสดง : อาคีรา โหมดสกุล, เกรียงไกร ฟูเกษมผู้กำกับ : ศิริธร ศิริวรรณ
“สายน้ำกับสายลม”นักแสดง : อรรถพล อนันตวรสกุล, อรดา ลีลานุชผู้กำกับ : สุกัญญา เพี้ยนศรี 
“นี่ไม่ใช่บทเพลงรัก”นักแสดง : ณัฎฐนันท์ ประเสริฐรัสมี,เบ็น โกศลศักดิ์ผู้กำกับ : เบญจ์ บุษราคัมวงศ์
“เสียงสะท้อนจากความเงียบ”นักแสดง : วรุตม์ เข็มประสิทธิ์, เววิรี อิทธิอนันต์กุลผู้กำกับ : รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ
 
บทละครโดย อรดา ลีลานุช
แสดงวันที่ 23-26, 30-31 พ.ค. และ 1-2 มิ.ย. 2556 รอบเวลา 19.30 น.
ที่โรงละครพระจันทร์เสี้ยว สถาบันปรีดี พนมยงค์ (ซ.ทองหล่อ)
บัตรราคา 350 บาท
Early Bird 300 บาท ***(โอนเงินก่อน 15 พฤษภาคม)***
จองบัตรโทร 081 929 4246 และ 084 174 2729https://www.facebook.com/CrescentMoonTheatre

สัมมนา จิตวิญญาณประชาธิปไตยใน
เรื่องสั้นไทย
วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
 เรื่อง “ จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นไทย : ๔๐ ปี นับจาก ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ”
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ
 จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความก้าวหน้า
ของผลงานวิจัยในรอบ ๑ ปี 
และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างนักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์
และผู้เข้าร่วมประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิจัย
และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทำวิจัยทางวรรณกรรมแก่ประชาคม
และสังคมในวงกว้างต่อไป

โครงการวิจัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาในสังกัดของท่าน
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

และโปรดแจ้งการตอบรับมายัง democracy2516@gmail.com 

หรือโทรศัพท์แจ้งมายัง คุณศรีโสภา วงศาโรจน์

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๒๐ ๗๒๗๕ 

ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

กำหนดการ

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น : ๔๐ ปี นับจาก ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖”
วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม ๔๐๗ ชั้น ๔ ศูนย์มานุษยวิท

ยาสิรินธร

(ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)


๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับโดยศาตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. ปาฐกถา เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นไทย”
โดย คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “ทัศนะของนักเขียนไทย : เงาสะท้อนหรือเงาเบี่ยงเบน”
โดย
คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์
คุณอำไพ สังข์สุข (เงาจันทร์)
คุณภาณุ ตรัยเวช
คุณอุทิศ เหมะมูล
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสังเคราะห์ผลงานวิจัย โดย
ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
นักเขียนภาคอีสาน” โดย อาจารย์ชฎารัตน์ สุนทรธรรม

เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “ จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
นักเขียนภาคใต้” โดย อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “ จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
นักเขียนภาคเหนือ” โดย อาจารย์อัคคภาค เล้าจินตนาศรี

เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
นักเขียนภาคกลาง” โดย อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายทั่วไป และกล่าวขอบคุณ โดย ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

พิธีกร คุณสิรนันท์ ห่อหุ้ม

เชิญร่วมฟังอภิปราย เรื่อง “พินิจงานเขียนสารคดีเรื่อง สันติปรีดี” ผลงานอัตชีวประวัติ โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง

 สถาบันปรีดี  พนมยงค์
 
มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมงาน
การแสดงปาฐกถาปรีดี  พนมยงค์  ประจำปี  ๒๕๕๕
ครบรอบ ๘๐ ปี การอภิวัฒน์สยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
ครบรอบ ๑๗ ปี สถาบันปรีดี   พนมยงค์
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ  หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์
สถาบันปรีดี   พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)   แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
**********************************************
เวลา  ๑๓.๓๐ น.            ลงทะเบียน
 ๑๔.๐๐ น.                        การแสดงปาฐกถาปรีดี   พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๕  หัวข้อ  
“แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ :ความคิดว่าด้วยระบบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน”
(The thought of transitional democracy in siam)
โดย  ศาสตราจารย์  ดร. ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ   วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๑๕.๐๐ น.                        การอภิปรายเรื่อง “พินิจงานเขียนสารคดีเรื่อง สันติปรีดี”
                                    วิทยากร :  ชมัยภร  แสงกระจ่าง                ผู้เขียนเรื่อง “สันติปรีดี”
                                                    ทายาทปรีดี-พูนศุข  พนมยงค์
                                                                ดร.ฐาปนันท์  นิพิฏฐกุล           คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                                                                (ศูนย์ลำปาง)
                                                    วีระศักดิ์  จันทร์ส่งแสง            นักเขียนสารคดี
                                                   สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย           ดำเนินรายการ

งาน “อัตลักษณ์ และสีสันท้องถิ่นในงานเขียนของนักเขียนภาคเหนือ” “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น” โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ 
โดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพีออลล์  และแอร์เอเซีย
จัดกิจกรรมสัมมนาในวาระครบ ๔๐ ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
“อัตลักษณ์ และสีสันท้องถิ่นในงานเขียนของนักเขียนภาคเหนือ”
“เส้นทางสู่สากล  บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น”
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุม  คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
——————————————
ภาคเช้า
-ปาฐกถาพิเศษ “พลังวรรณศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์
-การอภิปราย  “รากเหง้า  อัตลักษณ์  และสีสันท้องถิ่นในงานเขียนของนักเขียนภาคเหนือ”
                โดย ๑. มาลา คำจันทร์  ๒. อาจารย์สกุล บุณยทัต  ๓. อาจารย์อัคคภาค  เล้าจินตนาศรี     
ดำเนินรายการโดย กนกวลี พจนปกรณ์
ภาคบ่าย
-เพลงกวีโดย สุวิชานนท์
-การอภิปราย  “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น”
                โดย ๑. นายกสมาคมนักเขียนฯ เจน สงสมพันธุ์  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลมูล จันทน์หอม
 ๓.รองศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย ๔. อาจารย์วิลักษณ์  ศรีป่าซาง 
ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์
-เปิดเสวนาทั่วไป “อัตลักษณ์ และสีสันท้องถิ่นในงานเขียนของนักเขียนภาคเหนือ”
นำเสวนาโดย  เจน สงสมพันธุ์ นรีภพ สวัสดิรักษ์ กนกวลี พจนปกรณ์   เสรี ทัศนศิลป์ 
พินิจ นิลรัตน์
ผู้ร่วมเสวนา  : นักเขียนภาคเหนือ
-สรุปปิดการสัมมนา    โดยนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 
 
ขอบพระคุณครับ
ฉัตรชัย  คุ้มอนุวงศ์
— 
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
Writer’ Association of Thailand
๓๑  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์)
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐
๐๒๙๑๐๙๕๖๕

ขอเชิญเพื่อนนักอ่าน-นักเขียน ร่วมสังสันท์ปัญญา เสวนาวรรณกรรม มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านวรรณกรรม ไทย-ลาว

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผจญภัยสำนักพิมพ์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และ บริษัทเคล็ดไทย จำกัด
ขอเชิญเพื่อนนักอ่าน-นักเขียน ร่วมสังสันท์ปัญญา เสวนาวรรณกรรม 
มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผ่านวรรณกรรม ไทย-ลาว
อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 
ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย [ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 33]
กำหนดการ
16.00 น. กล่าวเปิดงาน ‘เปิดพรมแดนวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’
โดย เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
16.15 น. เสวนา ‘มองวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’
โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี (ศิลปินแห่งชาติ), แคน สาริกา (บก.บห.เนชั่นสุดสัปดาห์), 
ปีเตอร์ รอสส์ (นักวิชาการวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
17.45 น. เสวนา ‘มองวรรณกรรมซีไรต์ ไทย-ลาว ในพรมแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’
โดย บุนทะนอง ชมไชผน (นักเขียนซีไรต์ลาว), จเด็จ กำจรเดช (นักเขียนซีไรต์ไทย)
‘จินตรัย’ (ผู้แปล ‘กระดูกอเมริกัน’), ศิริวร แก้วกาญจน์ (บก.ซีไรต์ ไทย-ลาว)
ดำเนินรายการตลอดการเสวนา โดย สกุล บุณยทัต (นักวิชาการ/นักวิจารณ์ วรรณกรรม)
19.15 น. ม่วนซื่น บทเพลง ‘กว่าจะได้รำวง’ โดย นักเขียนซีไรต์ ไทย-ลาว ‘บุนทะนอง-จเด็จ’ 
และบทเพลง “บัวทอง” ผลงาน บุนทะนอง ชมไชยผน ขับร้องโดย คฑาวุธ ทองไทย (ไข่ มาลีฮวนน่า)
พร้อมบทเพลงสานสัมพันธ์มั่นยืนจากเพื่อนพ้องน้องพี่ กวี นักเขียน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 910 9565 / 087 519 9150 

กำหนดการงานครบรอบ ๖๖ ปี วันสันติภาพไทย วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

กำหนดการงานครบรอบ  ๖๖  ปี  วันสันติภาพไทย

กิจกรรมภาคบ่าย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. –  พิธีเปิดงานครบรอบ  ๖๖  ปี  วันสันติภาพไทย โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ผู้แทน
–  วางช่อดอกไม้คารวะเสรีไทยและผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลก ครั้งที่  ๒  ณ  สวนประติมากรรมกำแพงประวัติศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย หน้าหอประชุมใหญ่   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์
– วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสันติภาพ เดินจากสวนประติมากรรมมาที่จุดชมนิทรรศการใต้โถงห้องอนุสรณ์ฯ (ด้านสนามฟุตบอล)
–  ชมนิทรรศการ เรื่อง “ ๖๖ ปี วันสันติภาพไทย” ณ บริเวณโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐      น.           ลงทะเบียน/รับหนังสือ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์  ตึกโดม  ชั้น ๒
–   ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  “ ๖๖  ปี  วันสันติภาพไทย” โดย  คุณหญิงอัมพร    มีศุข     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เวลา ๑๔.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น.               –   เสวนาวิชาการเรื่อง  “มองขบวนการเสรีไทยในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน”โดย   พันโท ดร. สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ   อาจารย์ประจำกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลเกล้า     และอาจารย์  ดร.ณัฐพล  ใจจริง   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ดำเนินรายการ  โดย  คุณสันติสุข  โสภณศิริ    กรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และกรรมการสถาบันปรีดี  พนมยงค์

เวลา  ๑๗.๐๐  น.                                                        –   จบรายการ

บทละคร “เส้นด้ายในความมืด”

Democracy Theatre Studio and Crescent Moon Theatre present
Demo Classic Project
a retelling of the myth
เส้นด้ายในความมืด
A Thread in the Dark
…ความรัก อำนาจ และภาพลวงตา… 
บทละครโดย เฮลลา เฮสเส
Original play by Hella Hasse
แปลโดย ศรวณีย์ สุขุมวาท
Translated by Sarawanee Sukhumvada
กำกับการแสดงโดย สินีนาฏ เกษประไพ / พระจันทร์เสี้ยวการละคร
Directed by Sineenadh Keitprapai / Crescent Moon Theatre
2-6 และ 8-12 กันยายน 54 / รอบเวลา 19.30 น.
2-6 & 8-12 Sept, 2011 / Time 7.30 pm.
แสดงที่ เดโมเครซี เธียเตอร์ สตูดิโอ (ซอย สะพานคู่, ลุมพินี)
@ Democrazy Theatre Studio Bangkok (soi Sapankoo, Lumpini)
Ticket 350 B.
Moon Reservation : 081 612 4769 & 084 647 4783
บทละคร “เส้นด้ายในความมืด”
เขียนโดยนักเขียนหญิงชาวเนเ​ธอแลนด์ Hella Haasse นักการละครและเขียนบทละคร มีผลงานนิยายขนาดสั้น อัตชีวประวัติ บทความ บทกวี ที่ได้รับรางวัลทางวรรณกรรม​มากมาย บทละครเรื่อง A Thread in the Dark ได้รับรางวัล Visser Neerlandia เมื่อ ปี ค.ศ.1962
จากเรื่องราวเทพปกรณัมกรีกที่เกี่ยวกับมิโนทอร์ในถ้ำอั​นลึกลับลาบิรินท์บนเกาะครีท​ ทุกปีกษัตริย์มีนอสแห่งครีท​จะต้องจัดส่งชายหญิงเพื่อเป​็นเครื่องสังเวยต่อมิโนทอร์​ กระทั่งถึงคราวของ เธเอซุส เจ้าชายแห่งเอเธนส์ ซึ่งตกอยู่ภายใต้การปกครองข​องครีท ประกาศจะเอาชนะปีศาจร้าย โดยมีอารีอาดเน ธิดาแห่งกษัตริย์มีนอสแอบนำ​เส้นด้ายไปให้เธเอซุสหนีรอด​ออกมาจากความมืดภายในถ้ำลาบ​ริรินท์ แต่เหตุการณ์นี้ถูกนำมาเล่า​ใหม่ผ่านสายตาของอารีอาดเน
A retelling of the Myth…
“เส้นด้ายในความมืด” ด้วยฝีมือการแปลบทละคร โดย ผศ.ศรวณีย์ สุขุมวาท แห่งภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำกับการแสดงโดย สินีนาฏ เกษประไพ แห่งพระจันทร์เสี้ยวการละคร​กับเรื่องเก่าที่ถูกนำมาเล่​าใหม่ด้วยมุมมองของผู้หญิงที่สะท้อนความจริงเกี่ยวกับ ความรัก อำนาจ และภาพลวงตา
นำแสดงโดย
ศิริธร ศิริวรรณ, เบ็น โกศลศักดิ์, ณัชศลิษฏา วัลย์ณัฐประภา, ณัฐชยา ปอวงศ์สว่าง, ลาภิณ เหล่าสุนทร
ร่วมด้วย
กวินธร แสงสาคร, จิรัชพงศ์ เรืองจันทร์, ลัดดา คงเดช, ชัยวัฒน์ คำดี, กอใจ อุ่ยวัฒนพงศ์ , รพีภัทร มานะสุนทร
นักดนตรี ศุภิสรา กิตติคุณารักษ์
ออกแบบเสียงโดย คานธี อนันตกาญจน์
กำกับเทคนิคโดย ทวิทธิ์ เกษประไพ
ดูแลลการผลิตโดย ภาวิณี สมรรคบุตร และ วสุรัชต อุณาพรหม
***Promotion จองบัตร “เส้นด้ายในความมืด” วันนี้ได้รับส่วนลด***
ดังนี้
1. ถ้าคุณจองบัตรแล้วจ่ายเงินทันทีก่อน 31 ก.ค.จะได้ลดในราคา 250 บาท
2. ถ้าคุณจองแล้วจ่ายเงินภายใน​ 31 ส.ค. จะได้ลดในราคา 300 บาท
3. ถ้าจองแต่ยังไม่จ่ายเงิน มาจ่ายหน้างาน ก็จะคิดราคาเต็ม คือ 350 บาท (จะไม่ได้ลดนะคะ จ่ายตามราคาปกติค่ะ)
โดยโอนเงินมาที่ :
ชื่อบัญชี ศรวณี ยอดนุ่น เลขบัญชี 035-2-81016-9..
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาบางจาก
***กรุณาโทรกลับมาแจ้งที่
Moon Reservation : 081 612 4769 & 084 647 4783
(โปรดนำสลิปมารับบัตรด้วย)

ทอท.จัดการประกวดวาดภาพเยาวชนประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักน้ำ รักอากาศ”

สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ “ทอท.จัดการประกวดวาดภาพเยาวชนประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักน้ำ รักอากาศ” “ 

เพื่อโปรดพิจารณาตามแนบ ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการทำการประชาสัมพันธ์อย่างเสมอมา

และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากข่าวสารจากอีเมลล์นี้รบกวนท่าน

ด้วยความเคารพ

ดวงพร สุขมาก

สำนักสื่อสารองค์กร

โทร.02-535-6420

——————————

ทอท.จัดประกวดวาดภาพเยาวชน “รักป่า รักน้ำ รักอากาศ”

 

                บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดการประกวดวาดภาพเยาวชนประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักน้ำ รักอากาศ”

                นายนิรันดร์  ธีรนาทสิน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เปิดเผย           ว่า ทอท.เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการแสดงความสามารถของเยาวชนโดยเฉพาะด้านศิลปะ         ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552
 ทอท.ได้จัดการประกวดวาดภาพเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง  และในปี 2554 ทอท.           จะจัดประกวดวาดภาพเยาวชนหัวข้อ  
“รักป่า รักน้ำ รักอากาศ”  เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม  นอกจากนั้น
ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

                นายนิรันดร์  กล่าว
เพิ่มเติมว่าการประกวดวาดภาพเยาวชนของ ทอท.ในครั้งนี้
ทอท.ขอเชิญนักเรียนจาก ทั่วประเทศวาดภาพส่งประกวด 4 กลุ่ม คือ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรางวัลถึง 52 รางวัล
เป็นรางวัลเงินสด และถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ คือ
ระดับประถมศึกษา รางวัลยอดเยี่ยม ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000.-บาท รวม 2 รางวัล สำหรับระดับมัธยมศึกษา รางวัลยอดเยี่ยม ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 30,000.-บาท รวม 2 รางวัล นอกจากนี้ จะมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย อีกด้วย

                สำหรับการตัดสิน ทอท.ได้รับเกียรติจากคณบดีและคณาจารย์จากคณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์          มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นที่ปรึกษาและกรรมการตัดสิน สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม        ได้ที่ www.airportthai.co.th หรือติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์หมายเลข 02-5356420, 02-5354097 และสามารถ           ส่งภาพวาดเข้าประกวดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 333      ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยวงเล็บมุมซองว่า (ประกวดวาดภาพเยาวชน ทอท.ประจำปี 2554)
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2554 โดยจะมีการตัดสินและมอบรางวัลภายใน

เดือนกันยายน 2554

นิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์ ศิลปะแห่งการสนทนา 21 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2554

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญชมนิทรรศการชวนคิด ชวนสนทนา ชวนหาความหมายด้วยประเด็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต เฉกเช่น “เกิด แก่ เจ็บ ตาย กิน ขี้ ปี้ นอน”มีปราชญ์ทางสังคมท่านหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “เพื่อรู้จักตัวเราเอง เราจำเป็นต้องรู้จักคนอื่น เพื่อรู้จักสังคมที่เป็นอยู่ เราต้องรู้จักสังคมอื่นๆ นอกจากสังคมของเรา” เป็นเช่นนี้เพราะเราไม่อาจเข้าใจ หรือรู้ในบางเรื่องอย่างครบถ้วนรอบด้าน หากเรามองจากมุมของตัวเราเองในโลกยุคใหม่ ‘ความรู้’ จึงไม่ใช่เพียง ‘ความจริง’ ที่สถิตนิ่งยุติอย่างเด็ดขาดบนหลักศิลาหรือหน้ากระดาษ แต่ทว่ามันได้แปรสภาพเป็น ‘ความเป็นไปได้’ ที่เคลื่อนไหวไปกับกระบวนการสังคม ผ่านบทสนทนา ความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะ


การอยู่ในโลกความรู้จึงอาจเรียกได้ว่า ‘ศิลปะ’ ในแง่ที่ทำให้เรามองเห็นว่า ‘ความรู้’ ไม่ได้มีอยู่ในสิ่งที่ทั่วไปเรียกว่า ‘องค์ความรู้’ เช่น ในแบบเรียน ตำราวิชาการ หนังสือคู่มือต่าง ๆ ฯลฯ เพราะในหลายครั้ง หลายครา เรื่องที่ดูไม่มีอะไรให้รู้ เรื่องที่ถูกห้ามไม่ให้รู้ และเรื่องที่ไม่ใช่ความรู้ก็นับเป็นความรู้ดุจเดียวกัน หาก “จงกล้าที่จะรู้” คือคติธรรมของยุคแห่งแสงสว่าง ที่ทำให้เราตั้งคำถามและใช้เหตุผลในการแสวงหาความรู้ “จงกล้าที่จะไม่รู้” ก็น่าจะเป็นคติธรรมของเรา เพื่อมองหา ‘ความรู้ใหม่ๆ’ จาก ‘ความไม่รู้’
   
นิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์ จึงกำเนิดขึ้นเพื่อนำเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู้ ผ่านการตั้งคำถาม ต่อการดำรงอยู่ของ ‘มนุษย์’ ที่ต่างก็ต้องเกิด แก่ เจ็บ และตาย โดยระหว่างนั้นย่อมเลี่ยงไม่ได้ ที่เราจะกิน นอน ขับถ่าย และสืบพันธุ์ โดยแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งนั้นมาจากตัวตน และผลงานของเสฐียรโกเศศ หรือ พระยาอนุมานราชธน ผู้เป็นสามัญชน นักปราชญ์ นักประวัติศาสตร์ นักนิรุกติศาสตร์ นักวรรณคดีศึกษา นักศาสนวิทยา นักเขียน นักแปล และนักกังขาคติที่ไม่ยอมจำนนต่อความสงสัย


ภัณฑารักษ์รับเชิญคือกิตติพล สรัคคานนท์ ศิลปินผลงานแบ่งเป็นสาขาต่างๆ  คือ สาขาวรรณกรรม (เกิด) โดยล้อม เพ็งแก้ว (ผ่านคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา) สาขาออกแบบ (แก่) โดยประชา สุวีรานนท์ สาขาทัศนศิลป์ (เจ็บ) โดยสุรสีห์ กุศลวงศ์ สาขาศิลปะการแสดง (ตาย) โดยภัทรสุดา อนุมานราชธน สาขาสื่อผสม (กิน) โดยมหาสมุทร บุณยรักษ์ และ เศรษฐวัตร อุทธา สาขาดนตรี (ขี้) โดยตุล ไวฑูรเกียรติ สาขาภาพยนตร์ (ปี้) โดยธัญสก พันสิทธิวรกุล สาขาสถาปัตยกรรม (นอน) โดยสิงห์ อินทรชูโตนิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์ ศิลปะแห่งการสนทนา
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
21 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2554
ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร


กำหนดการเปิดนิทรรศการ “ตรรกะสังสรรค์”                                             
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554                         
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค​ร    
18.00 น.  –  ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ​
18.15 น.  –  เข้าสู่งานด้วยการเปิดเพลง โดยคุณตุุล ไวฑูรเกียรติ
18.45 น.  –  กล่าวต้อนรับโดย คุณพิชญา ศุภวานิช ภัณฑารักษ์หอศิลปฯ และคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ศิลปิน และผู้ดำเนินรายการหลักของงาน               
–   คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปฯ กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ                
–   คุณพิชญา กล่าวแนะนำภัณฑารักษ์รับเชิญ คุณกิติพล สรัคคานนท์                
–   คุณกิตติพล สรัคคานนท์ ภัณฑารักษ์รับเชิญของนิทรรศการ กล่าวถึงแนวคิดของนิทรรศการ  และแนะนำศิลปินทั้ง 8 ท่าน                
–   คุณภิญโญ แนะนำประธานเปิดนิทรรศการ
19.05 น.  –   คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป กล่าวเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทาง​การ ถ่ายภาพรวมกัน ประธานเปิดงาน ผู้อำนวยการหอศิลปฯ ภัณฑารักษ์ ศิลปิน 
19.15 น. –  คุณภิญโญ แนะนำกิจกรรม “พาชมนิทรรศการ” โดยคุณกิตติพล และศิลปิน ทั้ง 8 ท่าน
สาขาทัศนศิลป์ (เจ็บ) สุรสีห์ กุศลวงศ์
สาขาภาพยนตร์ (ปี้) ธัญสก พันสิทธิวรกุล ตามด้วยการแสดงสด​                    
สาขาสถาปัตยกรรม (นอน) สิงห์ อินทรชูโต                    
สาขาดนตรี (ขี้) ตุล ไวฑูรเกียรติ                    
สาขาศิลปะการแสดง (ตาย) ภัทรสุดา อนุมานราชธน                    
สาขาออกแบบ (แก่) ประชา สุวีรานนท์                      
สาขาวรรณกรรม (เกิด) ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา (แทน ล้อม เพ็งแก้ว)                    
สาขาสื่อผสม (กิน) มหาสมุทร บุณยรักษ์ และเศรษฐวัตร อุทธา 
20.00 น.   –  การแสดงดนตรีสด โดย เศรษฐวัฒน์ อุทธา และมหาสมุทร บุณยรักษ์                     
เปิดเพลง โดย ตุล ไวฑูลเกียรติ    


สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค​ร  โทร. 022146630-8 Email: prbacc@hotmail.com Website: www.bacc.or.th
facebook: www.facebook.com/baccpage