ลองฟังเพลงนี้ดู
อาชญากรรมของมนุษย์
เริ่มจากมนุษย์สองคน

คลิกเข้าไปเพื่อดูเอ็มวีสุดเซอร์ (รอโหลด ด้วยการกด play ก่อน แล้ว pause ให้โหลดจนจบค่ะ)

เพลง อาชญากรรม ของ ดาเมียน ไรส์
Crime : Damien Rice

leave me out with the waste this is not what i do
it’s the wrong kind of place to be thinking of you
it’s the wrong time for somebody new
it’s a small crime and i got no excuse
and is that alright yeah?
i give my gun away when it’s loaded
is that alright yeah?
if you don’t shoot it how am i supposed to hold it?
is that alright yeah?
i give my gun away when it’s loaded
is that alright yeah, with you?
leave me out with the waste this is not what i do
it’s the wrong kind of place to be cheating on you
it’s the wrong time she’s pulling me through
it’s a small crime and i got no excuse
and is that alright yeah?
if i give my gun away when it’s loaded
is that alright yeah?
if you don’t shoot it how am i supposed to hold it?
is that alright yeah?
i give my gun away when it’s loaded
is that alright?
is that alright with you?
is that alright yeah?
if i give my gun away when it’s loaded
is that alright yeah?
if you don’t shoot it how am i supposed to hold it?
is that alright yeah?
i give my gun away when it’s loaded
is that alright
is that alright with you
and is that alright yeah?
is that alright
is that alright
is that alright with you?
no?

การทิ้งใครให้จมอดีตอันเลวร้ายไม่ใช่สิ่งที่ข้าทำ
ช่างผิดที่ผิดทางที่ข้าคิดถึงเธอ
ข้าผิด ที่มีใครคนใหม่ในห้วงเวลานั้น
เป็นอาชญากรรมเล็กๆ ของหัวใจที่ข้าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ
การทิ้งใครให้จมอดีตอันเลวร้ายไม่ใช่สิ่งที่ข้าทำ
ช่างผิดที่ผิดทางที่ข้าคิดถึงเจ้า
ข้าผิด ที่มีใครคนใหม่ในห้วงเวลานั้น
เป็นอาชญากรรมเล็กๆ ของหัวใจที่ข้าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ
คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม
ถ้าเจ้าไม่เหนี่ยวไก แล้วข้าจะถือปืนไว้เพื่ออะไร
คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม

การทิ้งใครให้จมอดีตอันเลวร้ายไม่ใช่สิ่งที่ข้าทำ
ช่างผิดที่ผิดทางที่ข้านอกใจเจ้า
ผู้หญิงคนนั้นได้ดึงข้าไป ในยามที่ข้ามีเจ้า
ข้าผิด ที่มีใครคนใหม่ในห้วงเวลานั้น
เป็นอาชญากรรมเล็กๆ ของหัวใจที่ข้าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ

คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม
ถ้าเจ้าไม่เหนี่ยวไก แล้วข้าจะถือปืนไว้เพื่ออะไร
คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม สำหรับเจ้า
คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม
ถ้าเจ้าไม่เหนี่ยวไก แล้วข้าจะถือปืนไว้เพื่ออะไร
คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม สำหรับเธอ
คงได้ใช่ไหม
คงได้ใช่ไหม
พอใจหรือยัง?

หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม
ถ้าเจ้าไม่เหนี่ยวไก แล้วข้าจะถือปืนไว้เพื่ออะไร
คงได้ใช่ไหม
หากฉันส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม สำหรับเธอ
การทิ้งใครให้จมอดีตอันเลวร้ายไม่ใช่สิ่งที่ข้าทำ
ช่างผิดที่ผิดทางที่ข้านอกใจเจ้า
ผู้หญิงคนนั้นได้ดึงข้าไป ในยามที่ข้ามีเจ้า
ข้าผิด ที่มีใครคนใหม่ในห้วงเวลานั้น
เป็นอาชญากรรมเล็กๆ ของหัวใจที่ข้าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ

คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม
ถ้าเจ้าไม่เหนี่ยวไก แล้วข้าจะถือปืนไว้เพื่ออะไร
คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม สำหรับเธอ
คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม
ถ้าเจ้าไม่เหนี่ยวไก แล้วข้าจะถือปืนไว้เพื่ออะไร
คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม
หากข้าส่งปืนให้ยามที่มันบรรจุลูกกระสุนเต็ม
คงได้ใช่ไหม สำหรับเธอ
คงได้ใช่ไหม
พอใจหรือยัง?

แปลโดย อรองค์ ชาคร
ขัดเกลา โดย มิโดริ