งานเสวนาเพื่อนพ้องน้องพี่วรรณศิลป์ จุฬาฯ
ร่วมแสดงความยินดี ๖๐ ปี คุณอดุล จันทรศักดิ์ และอาจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

อาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๐                  
ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๓๑ ถนนกรุงเทพ-นนท์ ๓๓ บางซื่อ
                  
      
๑๒.๐๐      น.-รับประทานอาหารร่วมกัน
๑๓.๓๐      น.-มอบดอกไม้แสดงความยินดีในวาระ ๖๐ ปีคุณอดุล จันทรศักดิ์

-มอบดอกไม้แสดงความยินดีในวาระ ๖๐ ปีอาจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
-อ่านบทกวีแสดงความยินดี โดยเพื่อนพ้องน้องพี่ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ
-อ่านบทกวี โดยน้อง ๆชมรมวรรณศิลป์ จุฬาทั้งเก่าและใหม่
-ฉายวีดีทัศน์

๑๔.๓๐      น.-เสวนารำลึก กลอนสายลมแสงแดด-บทบาทและคุณค่าต่อยุคสมัย นำเสวนาโดย

อดุล จันทรศักดิ์ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ และชมัยภร แสงกระจ่าง

๑๗.๐๐      ปิดงาน
      
                              ——————-
                  
      ติดต่อ-ชมัยภร ๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐
      อดุล จันทรศักดิ์
      สรสิทธิ์ สุนทรเกศ
      อุบล สรรพัชญพงษ์
      คุณหญิงอุไรวรรณ
      สัญญา เจริญวีรกุล
      พุทธ พรเพียรเลิศ
      วรรณา -อเนก นาวิกมูล
      สิทธิชัย แสงกระจ่าง
      ทะนงศักดิ์ พิศาลสิน