ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ สำนักพิมพ์คมบาง
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือใหม่

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2550 เวลา บ่ายสอง
สุขใจสนทนาเรื่อง
สองรส นวนิยาย ชมัยภร แสงกระจ่าง
อลวนบนหลังคา : อาณาจักรของแมว และ อาณาจักรของใจ
เรื่องของชายชื่อกนกสามคน : ความหมายของชีวิต กับ รักแท้แห่งใจ

สนทนาใกล้ชิดแบบเป็นกันเอง กับ
ชมัยภร แสงกระจ่าง ผู้เขียน อลวนบนหลังคา และ เรื่องของชายชื่อกนกสามคน
นักเขียนชั้นนำของไทย นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสมัยปัจจุบัน
เจ้าของนวนิยายและวรรณกรรมเยาวชนมากมาย ได้รับรางวัลจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และ มีผลงานดีที่สร้างเป็นภาพยนตร์และละคร

ผศ. ดร. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร นักวิชาการด้านวรรณกรรม อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นักอ่านคนสำคัญของชมัยภร แสงกระจ่าง

เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ บรรณาธิการชื่อดัง นักอ่านอารมณ์ดี มีธรรมะในหัวใจ และรักหมารักแมว

พบกัน วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2550 เวลา บ่ายสอง (14.00-16.00 น.)
ณ ศูนย์หนังสือ จุฬาฯ สยามสแควร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 2189893-5
www.chulabook.com และ www.combangweb.com